Oppdatert brukskrav for utdeling av cert fra 1/1-2015

NKK har i dag bekreftet at beslutningen på rottweilerklubbens generalforsamling fra 2010 vil bli gjeldende fra 1/1-2015. Godkjent RIK-prøve SL1 blir godkjent som brukskrav for utdeling av cert ved eksteriørutstillinger. Gjeldende utstillingsregler finnes  på NKK’s sider. På side 16 er brukskravet beskrevet. Det vil bli endret fra 2015.

SL er en del av RIK-programmet (Regler for Internasjonale Konkurranser). SL er en 2-delt prøve bestående av en spordel og en lydighetsdel. Det er de samme øvelsene som IPO, men uten bitearbeidet.

Rottweilerklubben håper å se mange nye ekvipasjer i en sportsgren som gir mye glede og positiv utvikling sammen med hundene.

Kandidater til styre og komitéer

Valgkomitéen arbeider med å finne kandidater for styreverv som er til valg for 2015. De som har kandidater, eller selv har lyst til å bidra for rottweilerklubben, kan ta kontakt med medlemmene i valgkomitéen, Lena Davidsen og Heidi T. Bjørnflaten. Kontaktinformasjon finnes her.

DC Dachmarke 2013 Logo Pantone 295C_NOs

NKK’s hedersbevisning til Kirsten Svendsen

NKK har tildelt Kirsten Svendsen hedersbevisning i gull. Hun har vært medlem i NKK og NRK siden 1960. Styret i Norsk Rottweilerklubb gratulerer henne med hedersbevisningen, og takker for hennes mangeårige bidrag til rottweilerklubben og hundenorge.

Kirsten SvendsenBildet fra NKK’s FB-side.