Avdeling Trondheim

AVDELING TRØNDELAG:

Nettside: www.rottweiler-trondelag.no

Leder:             Stein Ketil Preshus      Tlf: 91 66 85 45          steinkp@online.no

Kasserer:        Marit Edvardsen

Sekretær:       Anna Nilsen

Styremedlem:Frode Hultgren