Hovedstyre & kontaktpunkt

Nåværende hovedstyre (HS) ble valgt på generalforsamlingen 12/3-2016 og supplert på ekstraordinær GF 10/5-2016:

Hvem i HS som er kontaktperson innen de forskjellige grener står her etter tlf.nr

Leder:                  John Steinvik                Tlf: 991 68 168
Nestleder:            Jeanette Hansen          Tlf: 911 98 766
Kasserer:           Thomas Linder      
Sekretær:             Bereth Slagstad           Tlf: 970 12 754 (Mentaltester)
Styremedlem:       Øyvind Jensen               Tlf: 917 20 314 (Bruks)
Styremedlem:       Mariann Johansson        Tlf: 468 87 116 (Utstilling)

Styremedlem:       Maren Solbakken          Tlf: 934 25235
Varamedlem:       Kjersti Bjøntegaard      Tlf: 952 36 387
Varamedlem:     Pål Mortensen

 

 

Postadresse:

Norsk Rottweilerklubb

Co/Bereth Slagstad

Sjølivegen 14

2164 SKOGBYGDA

 

E-post til NRK:

Vedrørende mentaltester: fa@rottweiler.no
Vedrørende bruks: bruks@rottweiler.no
Vedrørende RIK og IPO: rik@rottweiler.no
Vedrørende utstillinger: utstilling@rottweiler.no
Vedrørende lydighet: lydighet@rottweiler.no
Generelle henvendelser til styret: nrk@rottweiler.no
Henvendelser til leder: leder@rottweiler.no