Informasjon om øyelysing

22Et av kravene i rottweilerklubbens avlskriterier er at foreldredyrene skal være øyelyste. Da kontrolleres det om hundene har noen arvelige eller ervervede forandringer knyttet til synet. Den Nordiske øyeeksaminasjonskomiteen er faglig ansvarlig for øyelysing i Norden, og er nedsatt av den nordiske veterinærforeningen. Komitéen ledes av europeisk spesialist fra Diplomate i the European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO). EVCO-attesten inneholder kontrollpunkter som er beskrevet litt under.

Arvelige endringer:

PPM (persisterende pupillmembran): Strenger i fremre del av øyet som representerer rester av blodkarsystemet fra fosterstadiet. Kan gå fra iris (regnbue hinne) – iris, iris-linse og iris-hornhinne

PHTVL/PHPV (Persisterende hyperplastisk tunica vasculosa lentis/persisterende hyper-plastisk primær vitreus): Medfødt misdannelse i bakre del av øyet, representerer rester av blodkarsystemet fra fosterstadiet. Alvorlighetsgrad varierer fra bare små pigmentflekker på linsenes baksider til store forandringer med blødninger og katarakt i linsene.

Katarakt (medfødt): Medfødt blakking av linsene. Kan opptre alene eller sammen med andre misdannelser i øynene

Retinal dysplasi (RD): Medfødt misdannelse i netthinnene som kan angå avgrensede områder: (multi)fokal, geografisk) eller hele netthinnene: total

Hypoplasi av n.optikus/mikropapill: Mangelfull utvikling av synsnerven(e)

CEA (Collie eye anomaly): Varierende alvorlighetsgrad.CRD (CH): Chorioretinal dysplasi. Misdannelse av et parti av netthinnen og årehinnen. Colobom: Misdannelse av synsnerven. Komplikasjoner: Ovenstående, samt blødninger og/eller netthinneløsning.

Pektinatligament-abnormalitet: Medfødt misdannelse av avløpet av væske fra øyet. Krysses bare av etter gonioskopi.

Annet: Her noteres evt forandringer som forekommer hos spesielle raser, for eksempel irishypoplasi hos rottweiler og iriscolobom hos australian shepherd.

Ervervede endringer:

Entropion: Innoverrulling av øyelokkene, som regel nedre.

Ektropion/makroblefaron: For lange øyelokk som gjør at unormalt mye av innsiden av øyelokket kan sees. Det tas hensyn til rasekarakteristika i vurderingen.

Distichiasis/ektopisk cilium: Øyehår som vokser feil på øyelokkene og som irriterer hornhinnene i varierende grad.

Corneadystrofi: Utfellinger i hornhinnene. Av spesiell betydning hos siberian husky.

Katarakt: Blakking av linsene. Forandringene klassifiseres etter utbredelse og lokalisasjon og tegnes inn i midtfeltet på attesten. Merk at ikke alle kataraktforandringer anses å være arvelig betinget. Hvis det er krysset av «under streken» er katarakten vurdert som arvelig, er den bare tegnet inn i illustrasjons feltet uten avkryssing, er den å anse som en ikke arvelig katarakt.

Linseluksasjon (primær): Linsen løsner og forandrer plass i øyet, enten bakover eller fremover. Skyldes en medfødt defekt i trådene som holder linsene på plass.

Retinal degenerasjon (PRA): Gradvis ødeleggelse av netthinnene.

Annet: Her noteres evt forandringer som forekommer hos spesielle raser, for eksempel trykkstigning i øyet (glaukom), kronisk superfisiell keratitt hos schäferhund, keratitis punktata hos langhåret dachs, melanocyttisk glaukom hos cairn terrier og nattblindhet hos briard.

Kilde: Hundesport nr 10/2005