Regler for uttak til IFR IPO VM

Regler for uttak til IFR IPO VM gjeldende fra og med 2017
1. Laget består av lagleder, maksimalt 5 ekvipasjer og 2 reserver (Jfm IFR regler)
2. Hundefører må være medlem av Norsk Rottweilerklubb for å kunne delta på IFR IPO VM
og hunden må være registrert i Norsk Kennel Klub.
3. De 7 best plasserte ekvipasjene på Norsk Rottweilerklubb sitt IPO NM (IPO3) med
minimum predikatet G (GOD) avholdt i kvalifiseringsperioden ha prioritert plass på VM
laget. Ekvipasjene rangeres etter de som har høyest oppnådd poengsum.
4. Hvis laget ikke blir fylt opp basert på resultatene fra Norsk Rottweilerklubb sitt IPO NM,
eller det ikke har blitt avholdt NM, vil ekvipasjer som har bestått en IPO3 prøve med
minimum 250 poeng i kvalifiseringsperioden tildeles resterende plasser, rangert etter de
som har høyest oppnådd poengsum.
5. Hvis det er 2 eller flere personer med samme poengsum som kjemper om samme plass,
skal det prioriteres etter beste Gruppe-C, dernest Gruppe-B og til slutt Gruppe-A.
6. Kvalifiseringsperioden er fra første dag etter IFR VM foregående år og til 1 uke før
påmeldingsfrist til IFR VM gjeldende år.
7. Personer/ekvipasjer som ønsker å delta og som er kvalifisert iht punkt 3 og 4 må melde
sin interesse og sende kopi av resultatbok til rik@rottweiler.no som viser oppnådd
resultat.
8. Dispensasjon fra uttaksreglene sendes til rik@rottwiler.no med begrunnelse og kopi av
oppnådde resultater.
9. Lagets endelige sammensetning innstilles av RIK ansvarlig og ekvipasjer som tildeles
plass blir informert.