Utstillingskomitéen

Utstillingskomitéens hovedoppgave er å avholde hovedklubbens utstillinger, lydighetsstevner, og bistå avdelingene med sine aktiviteter

Utstillingskomitee består av:

  • Mariann Johansson – Leder Tlf: 468 87 116