NRK-lag 2013, bruks

Norsk Rottweiler Klubb skal opprette regionale lag for personer som viser stor interesse for Rottweiler som brukshund, men som ikke har kommet skikkelig i gang med trening og konkurranse. Lagene vil følges opp med individuelle treningsprogram gjennom 4 helge samlinger, fra april til september 2013. De forskjellige lagene vil være BRUKS, RIK & LP og en samling vil foregå i fellesskap.

Mål for deltakere i laget Bruks

 1. Skal helst starte på minst én offisiell Bruks prøve i løpet av 2013 (NBF)
 2. Oppfordres til å fortsette samarbeidet med de andre på laget.

Krav til deltakere i laget Bruks

 1. Hunden må ha fylt 12 mnd innen 5 Oktober 2013
 2. Alle hunder over 18 mnd, må ha bestått mentaltest.
 3. Må drive egentrening mellom samlingene
 4. Ikke startet prøver høyere enn klasse C
 5. Må ha som mål å starte på èn eller flere av prøvene i Mai, Juli eller Oktober i regi av Norsk Rottweiler Klubb og/eller lokale prøver.

Tid og sted

Sted: Østlandet

 1. 19 – 21 April
 2. 28 – 30 Juni
 3. 12 – 14 Juli
 4. 13 – 15 September

Instruktør : Tommy Thøgersen

Tommy Thøgersen er aktiv med egne hunder innen det nordiske bruksprogrammet, og det
internasjonale Ipo programmet. Arbeider daglig med utdanning av hunder både sivilt og imot tjeneste. Holder kurs og seminarer innenlands, og utover landets grenser. Er og se som dommer i bruksprogrammet.

Påmelding

Påmelding gjøres via bruks@rottweiler.no
Påmeldingsfrist er 20 mars, forpliktende påmelding og oppmøte på hver samling.
Veterinærattest eller sykmelding må fremvise ved uteblivelse, ellers må kursavgiften tilbakebetales i sin helhet.
Norsk Rottweilerklubb har rett til å plukke ut deltagere ved for mange påmeldinger.
Informasjon om muligheter for overnatting vil komme når deltakerlistene er klart.

Avgift og deltagere

Påmeldingsavgift er kr. 2500,- pr. deltager for 4 samlinger. Kursavgift må innbetales innen  1. april til kontonr: 7877.06.50223. Merk innbetalingen med «Bruks-lag 2013, førers navn».
Max 12 deltagere. Deltagerne vil bli offentliggjort på GF
Hvis du har flere spørsmål om laget, kontakt oss gjerne på bruks@rottweiler.no

MVH

Bruks Komiteen for Norsk Rottweiler Klubb

En tanke om “NRK-lag 2013, bruks

 1. Tilbaketråkk: NRK-lag 2013, LP, bruks og RIK | Norsk Rottweilerklubb

Det er stengt for kommentarer.