Terminliste/prøver bruks NKK

Prøve Dato Sted Påmelding
Kåringsprøve 22 mai Østlandsområdet bruks@rottweiler.no
Spor D C 5 juni Trondheim rottweiler.trondelag@gmail.com
Spor 22 juni Modum bruks@rottweiler.no
Spor 23 juni Modum bruks@rottweiler.no
Spor 11 juli Østlandsområdet bruks@rottweiler.no
Kåringsprøve 10 august Gjøvik meilerk69@gmail.com
Kåringsprøve 21 august Østlandsområdet bruks@rottweiler.no
Spor D C 4 september Trondheim rottweiler.trondelag@gmail.com
Spor C B 14 september Modum bruks@rottweiler.no
Spor D A 15 september Modum bruks@rottweiler.no
Kåringsprøve 5 og 6 oktober Trondheim rottweiler.trondelag@gmail.com

Terminliste/prøver bruks (NKK)