Lydighet

Lydighet er en del av hundesporten som innebærer utførelse av en rekke tekniske øvelser i en bestemt rekkefølge. Utførelsen blir vurdert av dommeren  i forhold til teknisk utførelse. Arbeidsglede og samarbeid mellom hund og fører står sentralt.

Lydighetskonkurransene skjer på 4 nivåer. Man får opprykk til neste nivå dersom man klarer kravet for sitt nåværende nivå. Vanskelighetsgraden øker for hvert nivå.

  1. Klasse 1 er inngangsporten til lydighet. Grunnleggende lydighetsøvelser står på programmet. Selv om man ikke får opprykk fra klassen kan man få sølvmerket dersom alle øvelser fullføres (ingen nuller).
  2. Etter at kl. 1 er bestått får man opprykk til klasse 2.
  3. Etter at kl. 2 er bestått får man opprykk til klasse 3.
  4. Etter at kl. 3 er bestått får man opprykk til eliteklassen. Dette er det høyeste nivået for lydighet.