RIK og IPO

I løpet av historien ha hunden utført de forskjelligste oppgaver som menneskets hjelper. I dagens moderne verden har de fleste av disse oppgavene blitt overtatt av maskiner. Derfor er det i dag hundeeierens plikt å gi hunden oppgaver som erstatning for tidligere arbeidsoppgaver, slik at hunden får tilstrekkelig bevegelse og aktivitet i samarbeid med mennesket.

Regler for Internasjonale Konkurranser (RIK) omfatter følgende prøver; Ferdselsprøven(FP), IPO-prøven, Sporhundprøven(SPH), RIK Brukshundprøve Spor(RSP) og RIK Brukshundprøve Rundering(RRP).

frankfcinm