RIK og IGP (IPO)

frankfcinm

I løpet av historien ha hunden utført de forskjelligste oppgaver som menneskets hjelper. I dagens moderne verden har de fleste av disse oppgavene blitt overtatt av maskiner. Derfor er det i dag hundeeierens plikt å gi hunden oppgaver som erstatning for tidligere arbeidsoppgaver, slik at hunden får tilstrekkelig bevegelse og aktivitet i samarbeid med mennesket.

Regler for Internasjonale Konkurranser (RIK) omfatter følgende prøver; Ferdselsprøven(FP), IGP-prøven, Sporhundprøven(SPH), Spor og Lydighet (SL)

For mer info om IGP har NKK fått laget denne videoen i samarbeid med IGP Norge.

IPO i Norge – 2018 from Tor Andre Breivikås on Vimeo.