Regler for uttak til IFR IGP VM

Regler for uttak til IFR IGP VM gjeldende fra og med 2017

  1. Laget består av lagleder, maksimalt 5 ekvipasjer og 2 reserver (Jfm IFR regler)
  2. Hundefører må være medlem av Norsk Rottweilerklubb for å kunne delta på IFR IGP VM og hunden må være registrert i Norsk Kennel Klub.
  3. De 7 best plasserte ekvipasjene på Norsk Rottweilerklubb sitt IGP NM (IPO3) med minimum predikatet G (GOD) avholdt i kvalifiseringsperioden ha prioritert plass på VM laget. Ekvipasjene rangeres etter de som har høyest oppnådd poengsum.
  4. Hvis laget ikke blir fylt opp basert på resultatene fra Norsk Rottweilerklubb sitt IGP NM, eller det ikke har blitt avholdt NM, vil ekvipasjer som har bestått en IGP3 (IPO3) prøve med minimum 250 poeng i kvalifiseringsperioden tildeles resterende plasser, rangert etter de som har høyest oppnådd poengsum.
  5. Hvis det er 2 eller flere personer med samme poengsum som kjemper om samme plass, skal det prioriteres etter beste Gruppe-C, dernest Gruppe-B og til slutt Gruppe-A.
  6. Kvalifiseringsperioden er fra første dag etter IFR VM foregående år og til 1 uke før påmeldingsfrist til IFR VM gjeldende år.
  7. Personer/ekvipasjer som ønsker å delta og som er kvalifisert iht punkt 3 og 4 må melde sin interesse og sende kopi av resultatbok til rik@rottweiler.no som viser oppnådd resultat.
  8. Dispensasjon fra uttaksreglene sendes til rik@rottwiler.no med begrunnelse og kopi av oppnådde resultater.
  9. Lagets endelige sammensetning innstilles av RIK ansvarlig og ekvipasjer som tildeles plass blir informert.