RIK & IGP (IPO) historie og bakgrunn

Få hundesporter er så krevende og utfordrende som IGP, og selv om dette er en av verdens største hundesporter i verden, så er fortsatt sporten relativt fersk her i Norge i forhold til utlandet. IGP (Tidligere Schützhund, så IPO) kom til norge på slutten av 90 tallet. Den dag i dag, er flere av initativtakerne bak sporten aktiv i miljøet. Selv om sporten domineres av Schäferhunder og Malinois, har det, og er en knippe utøvere som konkurrerer med Rottweiler i Norge. I Norge er det ca 100+ aktive utøvere innen sporten, fordelt på treningsgrupper. Årlig arrangeres FCI NM IPO alle raser hvor det deltar ca 20-30 ekvipasjer.

I Norge er det desverre ikke mange utøvere som konkurrerer eller meritterer sine Rottweilere innen bruks, og enda færre i IPO. Bakgrunnen for dette er selvfølgelig at det er få oppdrettere i Norge som tradisjonelt har hatt fokus på bruks og sport generelt, tilgangen til gode treningsgrupper er begrenset og sporten er ressurskrevende. I tillegg kreves det at man har en hund som har godt mentalitet og ett godt driftsanlegg.
IPO er en forkortelse for International Prüfungsordnung og er FCI`s internasjonale brukshundprogram. I NKK er IPO en del av RIK programmet. IPO består av 3 klasser. IPO1, IPO2 og IPO3. Hvor IPO3 er den øverste klassen og klassen hvor man konkurrerer.

Alle IPO klassene består igjen av tre hovedgrupper. De tre gruppene består igjen delmomenter som bedømmes. Det deles ut opptil 100p i hver gruppe og det kan totalt oppnås totalt 300p i en øvelse. For å få bestått må man minst ha 70p i hver gruppe.

 • Gruppe A er spor
 • Gruppe B er lydighet
 • Gruppe C er forsvarsarbeid.

I IPO skal hunden vise evne til ro og konsentrasjon i sporet. Den skal vise førbarhet, og samarbeidsvilje i lydigheten og den skal vise et høyt temperament, belastbarhet og sterke drifter som lar seg kontrollere i forsvarsarbeidet. En vesensforskjell i forhold til annen brukshundsport er at dommeren skal til enhver tid vurdere hundens kvalitet og ikke bare fokusere på det treningsmessige resultat. Således har IPO en verdi for avlsarbeidet som få andre sporter kan vise til. I ADRK (Den Tyske Rottweilerklubben) benyttes blant annet deler av Gruppe-C (Forsvarsabeidet) i avlskåringen ZTP og Körung aktivt for å vurdere kvaliteten i avlsmaterialet.

Gruppe A (Spor)

Til forskjell fra det Nordiske Brukshundsporet, så skal hunden gå svært konsentrert, nøyaktig og selvstendig uten noe hjelp fra fører. For å kunne utrede sporet og spesielt vinkelarbeidet med stor nøyaktighet. Dette krever igjen en hund med god nervekonstitusjon og konsentrasjon, dette for å holde et dypt konsentrert og rolig søk gjennom hele sporet. IPO3 sporet skal være minst 600 skritt langt, 4 rette vinkler og 3 gjenstander. Liggetid er på minst 60 minutter. Til forskjell fra brukssporet hvor man går alene, vurderer dommeren ekvipasjen helt fra den melder at den er klar, til sportstart, gjennom hele sporet, markering av sporgjenstander og helt til avmelding.

Link til video av Gruppe – A: https://www.youtube.com/watch?v=eK4wlPv3Ac4

Ambolt's Ragnar Lodbrok
Ambolt’s Ragnar Lodbrok, 6mndr gammel, sporer (gruppe A): Dypt, intenst og kontrollert. Fører og eier: Thomas Hvidtsten.

 

Gruppe B (Lydighet)

Formålet med Gruppe B er å vurdere hundens evne til samarbeid med sin fører. Hunden bedømmes fra flere kriterier, men viktige bedømmingskriterier er at hunden skal vise en stor arbeidsvilje, at den er frimodig, men samtidig kontrollert. I tillegg vurderes den tekniske utførelsen. Til forskjell fra annen lydighet går her ekvipasjen på eget initativ etter ett kjent program. I IPO3 består lydighetsprogrammet av 10 øvelser.

 • Fri ved fot
 • Sitt under marsj
 • Dekk under springmarsj med innkalling
 • Stå under springmarsj med innkalling
 • Apport 2kg på flatmark
 • Apport over 1m høyt hinder
 • Apport over møne (1.8m)
 • Fremmadsending med dekk
 • Langdekk under forstyrrelser med skjult fører.

Link til video av Gruppe – B: https://www.youtube.com/watch?v=0ChGeI7kxB8

Frode og Lea10Ambolt’s Lea hopper over møne i gruppe B. Fører og eier: Frode Løken.

Gruppe C (Figurantarebeidet)
I Gruppe C vurderes hundens evne til å raskt og konfliktløst veksle mellom jakt – forsvar – lydighetsfunksjon. Hunden skal gjennom hele programmet vise et ekstremt høyt driftsnivå, arbeidskapasitet og temperament, hvor det i tillegg hundens belastbarhet vurderes. I tillegg til sosial tilgjengelighet og høyt mot, vurderes hundens Iboende funksjoner slik som jakt, kamp og forsvarsfunksjon. Dette er kritisk egenskaper som hunden må inneha skal hunden klare å gjennomføre figurantarbeidet. Gruppe C (IGP3) består av:

 • Rundering av 6 skjul
 • Standhals og bevoktning av figurant i 6 skjul m/ utkalling
 • Avvergelse av flukt med etterbevoktning
 • Overfall og trengning med etterbevoktning
 • Ryggtransport
 • Overfall fra ryggtransport, trengning, med etterbevoktning
 • Sidetransport til dommer med avlevering av figurant.
 • Motprøve m/ trengning
 • Overfall og ny trengning og etterbevoktning
 • Sidestransport av figurant til dommer og avmelding.

Link til video av Gruppe – C: https://www.youtube.com/watch?v=kcY-4_15pxY

SONY DSC
Wasappos Cazan (eier: Hilde Holter Haugsrud) gjør en flukt (gruppe C). Figurant: Gert Vandermissen.

Hvordan starte med IGP?
For å få ett innblikk i IGP og RIK, anbefaler jeg alle sterkt å gå ett RIK Grunnkurs. Dette gir deg et unikt innblikk i sporten og dens muligheter. I tillegg vil ett RIK Grunnkurs gi deg nødvendig lisens til å trene hunden i Gruppe-C. RIK Grunnkurs arrangeres hele året. Jeg anbefaler også sterkt å gå ett figurant kurs. Dette for å lære om Gruppe-C generelt og ikke minst lærer man litt hva som kreves av hund, hundefører og figurant relatert til bitearbeidet.

Neste steg er å melde seg inn i en hundeklubb som har ett aktivt sport/brukshundmiljø. Dette krever at man viser dedikasjon og ett genuint ønske om å faktisk trene med sin hund. Har man dedikasjon, genuin interesse og en hund som egner seg, vil man etterhvert kunne få innpass. Når det er sagt, det er få ekvipasjer som lykkes på høyt nivå med sin første hund. Man bruker fort sin “første hund” til å lære hva som kreves.

Krav til hund: Her er det nok mange meninger, og mange hevder at Rottweiler ikke er noen god IPO hund. Min erfaring er at det er mange gode Rottweilere som kunne ha gjort det godt innen IPO, også i konkurranse med de andre rasene. Som med alt annet, har man ambisjoner om å konkurrere på høyt nivå, kreves det en god hund. Jeg pleier å si at har man ett godt individ, så har man ett godt individ, uavhengig av rase. Ønsker man å skaffe seg en rottweiler for bruks/sport generelt, og IPO spesielt, krever det at man gjør hjemmeleksen sin. Selv om gode hunder dukker opp fra alle oppdrettere fra tid til annen, så anbefaler jeg at man går til oppdrettere som avler på hunder som har blodslinjer hvor avlsdyr har enten konkurrert eller blitt merittert. Men dette er ikke en sport som passer alle og enhver eller alle hunder. Til det er den for krevende.

Link til NKK sitt RIK reglement:
Lyst å vite mer? Ta kontakt med rik@rottweiler.no