Oppnådde resultater 2017

  1. Styret ønsker å oppfordre medlemmene til å sende inn oppnådde resultater for 2017.

Det vil bli gitt ut en oppmerksomhet på GF for følgende resultater: Opprykk, titler, godkjening i NRH 2017 og championat.

Resultatene sendes til utstilling@rottweiler.no innen 8. mars 2018

Brukskomiteen

Brukskomiteen i NRK vil skape aktivitet med hund og er klare for 2017.
Har dere noen ønsker om aktivitet? Kurs? Treningssamling? (brukshundkåring, spor, rundering, felt eller brukslydighet).

Har dere innspill/forslag til instruktører, blir vi glade.

Innspill sendes til bruks@rottweiler.no