Generalforsamling 2020

I henhold til Norsk Rottweilerklubb sine lover innkaller Hovedstyret herved til Generalforsamling 1. mars 2020 klokken 11:00.
Sted: BAS Maskinutleies lokaler, Lindebergveien 16 2016 Frogner

Møtet begynner kl 11.00 presis og vi oppfordrer alle til å være ute i god tid.

Vi ønsker alle vel møtt  , sakspapirer ligger vedlagt

Med vennlig hilsen Norsk Rottweilerklubb

Informasjon fra valgkomiteen


På neste generalforsamling blir nytt styre valgt.

Forslag på de kandidater som kommer inn må være spurt, og kandidaten må ha takket ja!

Forslag til kandidater som er på valg sendes til valg@rottweiler.no
Forslagene må komme innen 31.desember 2018 eller sendes pr post stemplet senest 31.desember 2018 for å være gyldig. merkes med «valgkomiteen»
Norsk Rottweilerklubb
co/Bereth Slagstad
Leder:Robert Tenold-ikke på valg
Nestleder:Øyvind Jensen-på valg (2år)
Kasserer:Thomas Jensen-på valg (2år)
Sekretær:Bereth Slagstad-ikke på valg
Styremedlem:Iselin Østby-ikke på valg
Styremedlem:Sten Hofstad-på valg (2år)
Styremedlem:Berit Lysne-ikke på valg
Varamedlem:Erry Hansen-på valg (1år)
Varamedlem:Mariann Johanson-på valg (1år)
Revisor:Rita Røsberg-på valg (1år)
Vararevisor:Ingen-på valg (1år)
valgkomiteen:
Medlem:Jorulf Brudeseth-på valg (2år)
Medlem:Gunn Merethe Bergli-på valg (2år)
Medlem : ingen (på valg)
Vara:Lena Davidsen-på valg (1år)
Hilsen valgkomiteen.

INKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Oddevallveien 62, 3405 Lier
Dato/Tid: Tirsdagen den 16 oktober kl 20.00
Det er også mulighet å delta på telefon send mail til nrk@rottweiler.no for kode/info

SAK

Bakgrunn:
Avdeling vestlandet har over mange år ikke hatt noe aktiv styre til å drive avdelingen videre. Hovedstyret har vært i kontakt med flere i området, men det er mangel på intresse å drive dette videre som en avdeling. Sittende styre i avdelingen ønsker fratre (eller har fratrett)

Styret har kontrollert den bankkonto som tilhører avdelingen, det har IKKE vært noen aktivitet på denne på flere år.

Iht lovmalens § 3-4 så må det avholdes en ekstraordinær generalforsamling for å avklare denne saken i år.

Forslag til vedtak:
Norsk Rottweilerklubb Avdeling Vestlandet oppløses med virkning fra 17.10.2019.
Midler som tilhører avdelingen overflyttes hoved klubben, medlemmer flyttes over fra avdeling til hovedklubb.