INKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Oddevallveien 62, 3405 Lier
Dato/Tid: Tirsdagen den 16 oktober kl 20.00
Det er også mulighet å delta på telefon send mail til nrk@rottweiler.no for kode/info

SAK

Bakgrunn:
Avdeling vestlandet har over mange år ikke hatt noe aktiv styre til å drive avdelingen videre. Hovedstyret har vært i kontakt med flere i området, men det er mangel på intresse å drive dette videre som en avdeling. Sittende styre i avdelingen ønsker fratre (eller har fratrett)

Styret har kontrollert den bankkonto som tilhører avdelingen, det har IKKE vært noen aktivitet på denne på flere år.

Iht lovmalens § 3-4 så må det avholdes en ekstraordinær generalforsamling for å avklare denne saken i år.

Forslag til vedtak:
Norsk Rottweilerklubb Avdeling Vestlandet oppløses med virkning fra 17.10.2019.
Midler som tilhører avdelingen overflyttes hoved klubben, medlemmer flyttes over fra avdeling til hovedklubb.

Innkalling til Generalforsamling 2016

generalforsamling-vennerne-e1392065041322

I henhold til Norsk Rottweilerklubb sine lover innkalles det til ordinær Generalforsamling 12. mars 2016 klokken 11:00.

Sted: Best Western Letohallen Hotel, 43, Kolonivegen, 2072 Dal, Norge

Møtet begynner kl 11.00 presis og vi oppfordrer alle til å være ute i god tid.

Vi ønsker alle vel møtt til en trivelig og saklig samling.

Med vennlig hilsen

Styret – Norsk Rottweilerklubb