Avdeling Trondheim

AVDELING TRØNDELAG:

Nettside: www.rottweiler-trondelag.no

Leder:

Kasserer:        Marit Edvardsen

Sekretær:       Anna Nilsen

Styremedlem:Frode Hultgren