Pinsesamlingen 29. mai – 1. juni 2002, AVLYST

Grunnet Covid-19 og restriksjoner satt av myndigheter, avlyser NKK og alle klubber under dem alt av aktiviteter som ikke kan gjøres etter de strenge retningslinjene for sikkerhet som er satt, frem til 15. juni.

Utdrag fra mail fra NKK: 
«Regjeringen informerte i ettermiddagens pressekonferanse om at reglene for idretts- og kulturarrangementer gjelder frem til den 15. juni

Husk av avbestille rom om dere har satt av dette.

Mentalt Test og Funksjonsanalyse i mai – AVLYST

Grunnet Covid-19 og restriksjoner satt av myndigheter, avlyser NKK og alle klubber under dem alt av aktiviteter som ikke kan gjøres etter de strenge retningslinjene for sikkerhet som er satt, frem til 15. juni.

Utdrag fra mail fra NKK: 
«Regjeringen informerte i ettermiddagens pressekonferanse om at reglene for idretts- og kulturarrangementer gjelder frem til den 15. juni

MENTALTEST
9. – 10. mai, Østfold – AVLYST pga Korona situasjonen

FUNKSJONSANALYSE

23. – 24. mai, Østfold – AVLYST pga Korona situasjonen

Dette innebærer at alle terminfestede arrangement, med mer enn 4 samtidige deltakere i tillegg til dommer, og med arrangementsdato før 15. juni, vil måtte utsettes eller avlyses.»

Siden utsettelse krever dato å flytte testene til, og dagens uforutsigbare situasjon og utvikling, så betyr dette at MH ‘en vår i mai dessverre avlyses.
Dersom dere ønsker det, så kan påmelding flyttes til MH vi skal ha 17. og 18. oktober.

Vi håper dere kan få gjennomført test, enten hos andre senere i år dersom situasjonen roer seg til da, eller hos oss neste gang vi får arrangert, dersom dere har hunder som det vil passe for mtp alder.

Mvh
Elisabeth Giske
Mentaltestkomitèen
Norsk Rottweilerklubb

Kjent mentalstatus for registrering i NKK

Hunder som oppfyller klubbens avlskriterier kan søke klubben om
dispensasjon fra kravet om kjent mental status for registrering i NKK ved en anledning.

Dette gjelder hunder som ikke har tatt mentaltest i Norden, men har godkjent ZTP i henhold til ADRK`s regelverk.

Søknaden skal være styret i hende minst 3 uker før forventet parring.

Anbefaling for aktiviteter under korona-pandemien

03.04.2020
Fra NKK

Under følger de anbefalingene fra NKK til klubber, forbund og regioner som ønsker å starte opp aktiviteter.

Se også Helsedirektoratets veiledning om idrettsaktivitet.

Intensjonen bak Helsedirektoratets veileder og NKKs fellesanbefalinger er å hindre smitte.

Anbefalingene må anses som minimumsbegrensninger, et minste sett retningslinjer som skal følges. For mange aktiviteters vedkommende vil det være hensyn som tilsier at retningslinjene skal være strengere, ikke minst knyttet til aktivitet innendørs.

Anbefalingene er laget med utgangspunkt i regelverket slik det står etter Helsedirektoratets veiledning av 1. april 2020

Felles anbefalinger for aktiviteter

Klubber og forbund må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Klubber, forbund og regioner som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, inkludert eventuelle bestemmelser fra egen kommune, og NKK. Aktiviteten skal tilrettelegges i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves aktivitet med mindre man er helt trygg på at den ikke bidrar til økt smitterisiko og aktiviteten kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner klubber/forbund/regioner gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt. Dette gjelder også fysisk nærkontakt hunder, utover kontakt med egen hund/egne hunder. Vi viser ellers til Veterinærinstituttets veiledning for nærkontakt med dyr (link)
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret. Herunder er det viktig at klubber, forbund og regioner gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og utstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

Det er opp til hver enkelt klubb/forbund å selvstendig vurdere om dere kan etterleve anbefalingene for aktiviteter dere ønsker å starte opp.

Anbefalingene er også publisert på NKKs nettsider, her.

Med vennlig hilsen

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon at Norsk Kennel Klub (NKK)

Generalforsamling 2020

I henhold til Norsk Rottweilerklubb sine lover innkaller Hovedstyret herved til Generalforsamling 1. mars 2020 klokken 11:00.
Sted: BAS Maskinutleies lokaler, Lindebergveien 16 2016 Frogner

Møtet begynner kl 11.00 presis og vi oppfordrer alle til å være ute i god tid.

Vi ønsker alle vel møtt  , sakspapirer ligger vedlagt

Med vennlig hilsen Norsk Rottweilerklubb