Regler for uttak til IFR IPO VM

Som RIK ansvarlig ønsker jeg å harmonisere uttaksreglene for IFR IPO VM, samt få dette
forankret hos klubbens medlemmer og da spesielt hos klubbens avdelinger, treningsgrupper og
utøvere som bedriver IPO. Det er mange år siden Norge sendte et VM lag til IFR IPO VM. Dette
skyldes flere faktorer og rekruttering til sporten er en av dem. Heldigvis er rekrutteringen nå
større enn på lenge og forhåpentligvis vil vi igjen kunne sende ekvipasjer til VM i årene
fremover.
IFR VM IPO handler ikke bare om å sende ekvipasjer hvor målet er å stå på pallen. Det handler
vel så mye om å ta del i den kollektive kunnskap, erfaring og nettverk som finnes om Rottweiler
og IPO, på tvers av miljøer og landegrenser. Norsk Rottweilerklubb vil således kunne bruke IFR
IPO VM som en arena for å tilføre sårt tiltrengt kompetanse og ikke minst styrke det
internasjonale samholdet rundt Rottweiler og IPO.
Forslag til nye regler for uttak til IFR IPO VM gjeldende fra og med 2017.
1. Laget består av lagleder, maksimalt 5 ekvipasjer og 2 reserver (Jfm IFR regler)
2. Ekvipasjen må være medlem av Norsk Rottweilerklubb for å kunne delta på IFR IPO VM
3. Ekvipasjer som ønsker å kvalifisere seg til IFR IPO VM må minst ha bestått en IPO3
prøve med predikatet G (GOD) i kvalifiseringsperioden
4. De 7 best plasserte ekvipasjene på Norsk Rottweilerklubb sitt IPO NM (IPO3) med
predikatet G (GOD) avholdt i kvalifiseringsperioden vil ha fortrinnsrett til VM laget.
Ekvipasjene rangeres etter de som har høyest oppnådd poengsum
5. Hvis laget ikke fylles basert på resultatene fra Norsk Rottweilerklubb sitt IPO NM, eller
det ikke har blitt avholdt NM, og det er kvalifiserte ekvipasjer (jfm punkt 3) som ønsker å
delta, rangeres ekvipasjene etter de ekvipasjer som har høyest oppnådd poengsum
IPO3 i kvalifiseringsperioden
6. Kvalifiseringsperioden er fra første dag etter IFR VM foregående år og til 1 uke før
påmeldingsfrist til IFR VM gjeldende år.
Personer/ekvipasjer som ønsker å delta og som er kvalifisert må melde dette inn og sende kopi
av resultatbok til rik@rottweiler.no som viser oppnådd resultat. Dispensasjon fra uttaksreglene
sendes til rik@rottwiler.no med begrunnelse og kopi av oppnådde resultater.
Innstilling fra RIK ansvarlig med bakgrunn i uttaksreglene oversendes styret til behandling, og
ekvipasjer som tildeles plass blir kontaktet umiddelbart etter styrebehandling.
Høringssvar sendes til rik@rottweiler.no innen 15. Januar 2017.
Tor Andre Breivikås
RIK-Ansvarlig

Påminnelse fra valgkomiteen

Vi i valgkomiteen vil minne dere medlemmer om at vi skal ha nye verv inn i styret til Norsk Rottweiler klubb. De som står på valg er:

  • Nestleder
  • Kasserer
  • Styremedlem
  • 2x varamedlem
  • Revisor

De som det kommer inn forlag på må være kontaktet og personen må ha takket ja til vervet. Samtidig må de ha skrevet en presentasjon om seg selv. Innkommende forslag sendes til valg@rottweiler.no innen 31.12.2016.

 

logo-royalcanin-cmyk

NORSK ROTTWEILER KLUBB inviterer til informasjonsforedrag ang. nye LP-regler 2017

Fra 01.01.17 blir nytt lydighetsregelverk å tre i kraft.

I den forbindelse så har vi invitert Anne-Marit Traaholt til å holde foredrag for oss.

For å kunne få mye ut av kvelden, kom forberedt. De nye reglene finner man på www.nkk.no

Dato: 1 desember 2016

Tid: 18- ca 21.30

Sted: Båstad Skole, 1866 Båstad

Inngang: kr 50,-

Det vil bli servert kaffe/te, og noe å bite i.

Påmeld innen 28.11.16 sendes til lydighet@rottweiler.no

 

Hilsen LP komiteen

Iselin Østby

 logo-royalcanin-cmyk

Dogs 4 All

Norsk Rottweilerklubb skal ha stand på Dogs 4 All 19. og 20. november 2016. Kan du tenke deg å hjelpe klubben ved å stå på stand en eller begge dagene? Ta kontakt med styret, nrk@rottweiler.no

Klubben skal også delta på årets parade, og søker i den anledning raserepresentative hunder med førere. Vi vil ha hunder som minimum representerer en sport eller aktivitet. Ta kontakt med Kari Bødtker, karibodtker@hotmail.com

logo-royalcanin-cmyk