Mentalkomitéen

Mentalkomiteen har ansvaret for å avholde mentaltester, og overvåke den mentale utviklingen av rottweileren i Norge. Mentalkomitéens medlemmer er:

Leder:
Camilla Aguilar     tlf: 915 50 208
Ole Bjørn Rui
Elisabeth Giske
John Steinvik

E-post fa@rottweiler.no