Utstillingskomitéen

Utstillingskomitéens hovedoppgave er å avholde hovedklubbens utstillinger, og bistå avdelingene med sine aktiviteter

Utstillingskomitee består av:

  • Christina Tronstad Larsen
  • Mariann Johansson – Tlf: 468 87 116