Utstillingskomitéen

Utstillingskomitéens hovedoppgave er å avholde hovedklubbens utstillinger, og bistå avdelingene med sine aktiviteter

Utstillingskomitee består av:

 

  • Mariann Johansson – Tlf: 468 87 116
  • Christina Tronstad Larsen