Arbeidsinstruks for RIK-ansvarlig i NRK

RIK-ansvarlig for Norsk Rottweilerklubb er NKK’s kontaktpunkt til klubben knyttet til RIK-relaterte spørsmål, rollen er faglig ansvarlig for alle RIK-aktiviteter i Norsk Rottweilerklubb. RIK-ansvarlig er en del av RIK-komitéen, men rollen har spesifikke oppgaver knyttet opp mot å sikre at RIK-aktiviteten i NRK tilfredsstiller de kravene satt av NKK. RIK-ansvarlig kan kontaktes på mailadresse: rik@rottweiler.no

For å kunne fungere i denne rollen er det nødvendig at RIK-ansvarlig til enhver tid er kjent med RIK-programmet, nasjonalt regelverk for RIK, internasjonale regler for konkurranse, og det etiske regelverket til NKK og NRK. Det kan være en fordel om RIK-ansvarlig selv er aktiv utøver, eller har vært det i nær fortid.

Arbeidsoppgaver for RIK-ANSVARLIG:

 1. Være kontaktpunkt for NKK i RIK-relaterte spørsmål
 2. Samarbeide med RIK-komitéen om klubbens RIK-aktiviteter
 3. Verifisere at NRK’s aktiviteter er innenfor NKK’s regelverk
 4. Følge opp etablerte enheter og se til at gjeldende instrukser blir fulgt
 5. Håndtere faglige henvendelser fra medlemmer, komiteen, styret, andre enheter og avdelinger som omhandler RIK
 6. Veilede enheter som driver med RIK og ønsker å bli tilknyttet NRK.
 7. Foreslå figuranter, dommere, baner til prøver og mesterskap. RIK-komiteen komme med den endelige innstillingen.
 8. Kriterier for valg av figuranter:

i.      Figurantene skal følge de etiske retningslinjene til NKK

ii.      Figuranter skal praktisere positive og trygge treningsmetoder

iii.      Figurantene skal besitte en formell utdanning innen prøvens art

iv.      Der det er kompetente norske figuranter skal de primært benyttes

v.      Figurantene skal gjerne ville/kunne bidra til å bygge klubbens og medlemmenes kompetanse gjennom seminarer og kurs i andre anledninger

 1. Være prøveleder på prøver.
 2. Der RIK-ansvarlig ikke har anledning å være prøveleder, skal arrangør foreslå et alternativ. RIK-ansvarlig vurderer personens egnethet og godkjenner personen til den aktuelle prøven dersom hans kompetanse er på rett nivå.
 3. Verifisere at teknisk arrangør fyller ut og sender rett dokumentasjon til de rette instanser innen 7 dager etter prøvens avslutning.
 4. Bidra til å knytte kontakter nasjonalt og internasjonalt for å sikre at sporten driftes og utvikles på best mulig måte i dag og i fremtiden.