Referat ekstraordinær GF 4/1-2014

Referat fra ekstraordinær generalforsamling (GF) 04.01.2014

 

 1. Ordstyrer – referent – protokollfører
  Følgende ble valgt:

  1. Ordstyrer: Terje Johansen
  2. Protokollfører: Ivar Ånes
  3. Referent: Britt Edvardsen
 2. Fremmøte
  Det var 34 fremmøtte. 2 personer var innmeldt samme dag som møtet fant sted, og GF aksepterte at disse skulle få delta på møtet.
 3. Agenda
  1. Mistillit til sittende styre
  2. Eventuelt valg av interimsstyre
 4. Bakgrunn for mistillitsforslaget
  Orientering ved Linn Hornstuen:

  1. Hovedstyret (HS) som ble valgt på generalforsamlingen 2013 er ikke registrert i Brønnøysundregisteret. HS med Roar Pettersen står fortsatt registrert som styre i Norsk Rottweilerklubb (NRK).
  2. Posten til klubben kommer ikke frem, og har ligget uåpnet hos tidligere sekretær helt siden valget. Hun har gitt styret beskjed flere ganger, men ingen fra styret har vist interesse i å hente den.
  3. HS annullerte utdanningsløpet for deltakerne på RIK-laget. Deltakerne hadde allerede betalt inn deltakeravgiften på 2500 kr. Styret lovet i mail å betale pengene tilbake, men det har fortsatt ikke skjedd.
  4. Kasserer som gikk av etter GF i april er ikke medlem i klubben. Han og tidligere leder i klubben er de eneste som har tilgang til klubbens bankkontoer.
  5. Som følge av at klubben ikke har betalt regninger siden generalforsamlingen har Namsmannen lagt frem krav mot klubben.
  6. GF godkjente ikke regnskapet for 2012. Det ga styret mandat til å gjennomgå regnskapet og legge frem et revidert regnskap til behandling på ekstraordinært GF innen 1. september 2013. Styret har ikke gjort noe med dette.
  7. GF la i april føringer for at en ekstraordinær GF skulle avvikles innen 1. september 2013. Styret har ikke gjort noe med dette.
  8. HS, med unntak av nestleder, svarer ikke på mailer med organisatoriske spørsmål. Purringer er sendt. Mailene som nestleder svarer på, svarer i liten grad på spørsmålene som reises.
  9. Ved GF ble styret konstituert med flere åpne posisjoner. Den ekstraordinære GF skulle innen 1/9-2013 velge ny kasserer, sekretær og styremedlem. Dette er ikke gjennomført.
  10. Valgkomiteen ble ved GF konstituert med ett medlem. Nye medlemmer skulle velges ved ekstraordinær GF. Dette er ikke gjennomført. NKK’s organisasjonssjef, Øystein Eikeseth, vurderte disse forholdene som alvorlige saker, og at det er åpenbart at HS har store utfordringer. Han sier videre at alle vil trolig være tjent med at man samler 10 % av medlemsmassen og krever ekstraordinært GF. Da må HS arrangere dette. Hvis ikke HS gjør det har klubben et problem. Da må man gå videre i NKK-systemet. Han sa videre at man på ekstraordinært GF kan fremme mistillit til hele styret, eller bare enkeltmedlemmer. Eikeseth sier at det kan virke som om styret har brutt formålsparagrafen til klubben.
 5. Orientering fra medlemmer i sittende styre
  Det har vært en del vanskeligheter med å få endret styrets sammensetning i Brønnøysundregistrene siden dette krever referat fra GF. Det ble visstnok skrevet, men ingen klarte å finne dette før 31/8-2013. Det ble da lagt inn i Brønnøysund. Dette har også ført til problemer med banken, fordi banken forholder seg til Brønnøysund og de opplysningene som ligger inne på NRK der. Man har nå tilgang til bank, men ikke til nettbank.
 6. Spørsmål og svar
  Tor Edvard Strand: Ønsker medlemmene i styret å sitte videre?
  Gunni Iversen: Ja
  Hege Meiler Kvernvolden: Ønsker avløsning av personlige årsaker, men kan bidra med sin kunnskap.
  Kari Bødker: Ja

  Stein Presthus: Har vi noen alternativ til sittende styre? Det kan være ønskelig med kontinuitet. Kan noen muligens hjelpe sittende styre? Mener at de fremmøtte medlemmene i sittende styre har arbeidsvilje og gode hensikter, men at de trenger bistand i arbeidet med å få klubben på rett kjøl.

  Linn Hornstuen: Det lønner seg å ha med tidligere styremedlemmer for kontinuitetens skyld.

  Tor Edvard Strand: Mistilliten var til styret som helhet, ikke til enkeltmedlemmer.

  Rita Røsberg: Det aller viktigste er å få med de som ønsker å jobbe for klubbens beste.

 7. Avstemming over mistillit
  Det ble stemt over mistillitsforslaget, og det ble vedtatt mot 7 stemmer.
 8. Valg av interimsstyre
  Det ble foreslått at et interimsstyre skal bestå av 5 medlemmer + 2 varamedlemmer. Dette ble vedtatt. Følgende ble foreslått, og sa seg villige, til å være med i et interimsstyre. Stemmene fordelte seg slik:
Terje Johansen Horten 33
Bjørn Malmø Farsund 26
Linn Hornstuen Drammen 21
Gunni Iversen Figjo 19
Kjersti Bjøntegaard Hurdal 15
Kari Bødker (vara) Orre 12
Mette Kristiansen (vara) Hurdal 8
Jeanett Hansen Lødingen 4

Det ble foreslått og bestemt at interimsstyret skulle konstituere seg selv så snart som mulig.

 1. Primæroppgaver:
  1. Relevante dokumenter sendes til Brønnøysund så snart som mulig.
  2. Hva er veien videre? NKK skal kontaktes for korrekt fremgangsmåte.

Referent:

Britt Edvardsen