Styremøtet 7/7-2014

Sak 23.

Finn.no. NRK vil se på hvordan vi kan bruke denne media kanalen bedre i fremtiden.

Sak 24

Ny pris på mentaltester fra 2015. Pris for mentaltester i regi av NRK vil bli 900 kr i fra 2015. Medlemmer av NRK vil, som en del av medlemsfordelene, få refundert 300 kr for tester på sine rottweilere.

Sak 25

NKK har Organisasjonskurs for tillitsvalgte i de forskjellige hundeklubbene. Dette vil si de som er i komiteer og i styret kan søke om støtte til kurset. Kursavgift er 1000kr og betales i sin helhet av NRK. NRK har 2 plasser å tildele.Interesserte bes søke snarest.

Sak 27

Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt samme dag som NRK Sin hovedutstilling i Stokke. Lørdag 21.september 2014 kl 1600. Agenda; Gjennomgang av regnskap for 2012 og 2013 samt innsendte saker som var sendt inn til opprinnelig generalforsamling.

Antall medlemmer pr dags dato: 624