Styremøte 14/9-2014

Møtereferat

Den 14.09.14 2014 ble det holdt styremøte i Norsk Rottweilerklubb i Drammen.

Til stede: Svein Andresen, Trond Selnes, Rita Røsberg, Bereth Slagstad, Linn Hornstuen, Kjersti Bjøntegård og Frode Løken

Helle Schjetlein via skype

 Møtereferent: Linn Kristin K Hornstuen

Åpning av møtet

Møtet startet kl. 1800. Leder åpnet møtet.

Sak 1.

Saksliste

Vi går igjennom saklisten hver gang. Ettersom saker blir løst blir de slettet fra listen.

Nye saker legger vi til i sakslisten.

Sak 2: Gjennomgang av saker til ekstraordinær GF

Saker som skal tas opp på ekstraordinær generalforsamling

Gjennomgang av regnskap for 2012 og 2013.

Sak 25: Retningslinjer for profilering av sponsor

Profilering av sponsor er nødvendig for å drive klubbens arrangementer kostnadseffektivt. Klubbens enheter (treningsgrupper, avdelinger, hovedklubb) må profilere sponsor i sine publikasjoner og arrangement. Trond lager en rutinebeskrivelse for hvordan sponsors logo skal brukes i klubben.

Sak 26: Rottweilerpostens redaksjon

  • RottweilerPosten inneholdt annonse for Royal C. Det kan ha betydelige konsekvenser for relasjonen til dr Clauders, som er klubbens sponsor nå. Vi må kommunisere sponsorbetingelsene til alle arrangører og publikasjoner i NRK. Det er nødvendig å sikre at det ikke skjer igjen. Se sak 25.
  • Hovedstyret vurderer om RP skal distribueres elektronisk, f.eks. i PDF format.
  • Redaksjonen i rottweilerposten skal utvides. Kjersti er med på rottweilerposten. Hun tar kontakt med Iselin for samarbeid.
  • Leder skal alltid korrekturlese rottweilerposten før den sendes til trykking.

 

Sak 27: Planlegging av neste års arrangementer

Møte med komiteer 20.09.14 kl.1800. Svein snakker med Kari om LP. Ingen terminliste fastsatt

Klargjøre aktiviteter for 2015, og opprettholde aktivitet og inntekter

Sak 28: RAS, justering etter tilbakemelding fra NKK

NKK ga tilbakemelding på første versjon av RAS den 16/8. Behandling av oppdatering utsettes til neste møte fordi ikke alle har fått sett på saken. Frode og Trond får oppdatere dokumentet og sende det til gjennomlesing og tilbakemelding for styrets medlemmer så snart som mulig.

Sak 31: Utvidelse av RIK-komitéen

I lys av den siste tidens tilbakemelding har styret, 5 mot 2 stemmer, bestemt at RIK-komitéen skal utvides. Gert Pollestad har i prosessen tidligere stilt seg til rådighet, og blir tilbudt plass i RIK komiteen. Gert takket senere nei til å delta i RIK-komitéen.