Styremøte 15/12-2014

Styremøte i Norsk Rottweilerklubb, Oslo 15/12-14

Tilstede: Svein, Bereth, Rita, Trond og Frode

Forfall: Linn Kristin, Kjersti og Helle

 

Gjennomgang av div innkomne fakturaer. Noe ble avklart og noe må sjekkes

Sak 34:

Sak 44: Profilering på finn.no

Finn.no, klubben kan fint annonsere valpekull. Frode sjekker pris

Sak 59: Kontoer og økonomi for komitéer

Opprettelse av komité-kontoer, alle har fått beskjed om å sende inn manglende opplysninger. Komiteene skal sette inn alle penger på sin konto.

Alle komiteer må sende inn budsjett for 2015. Frist er 15/1-15.

Sak 64: Utstilling i Bergen

Utstilling Bergen. Rita kontakter NKK, prøver å få innstilt denne

Sak 65: Postrutiner

Det må bli rutiner rundt innkommen post. Postliste må føres. Posten må fordeles fortløpende.

Sak 66: Arbeidsinstruks for styret

Gjennomgang av forslag til arbeidsinstruks for styret. Et par punkter var det uenighet om, alle ser på dette. Så vi kan få endret ordlyd eller droppe punktet. Resten var ok.

Sak 67: Oppdatering av økonomisk situasjon

Gjennomgang regnskap

Sak 68: Avdeling Bergen

Avd. Vest, Svein har sjekket og det kan avholdes EGF i Bergen i januar.