Styremøte 17/11-2012

Møtereferat fra styremøte 17.11.12

Til stedet:

 • Fra HS: Linda, Bjørn, Tomas, Ole Tommy
 • Rik: Heidi, Gert
 • Lydighet : Kathrin
 • Bruks: Øyvind
 • Mental: Berit
 • Utstilling: Rita

 

Alle komitéer var kalt inn til møte for å se på mulighetene fremover. Hver komité fikk legge frem sine ønsker og planer for 2013 og fremover.

Beslutninger:

 1. Det kommer en aktivitets plan i RP og på hjemmesiden som viser årets planer.
 2. Det blir satt i gang rekruttlag i rik, lydighet og bruks.
 3. Det ble diskutert rundt utdanning av nye figuranter og videreutvikling av treningsgrupper.
 4. Det ble enighet om et mye tettere samarbeid mellom komiteene og det synes også allerede å ha kommet godt i gang.
 5. Det kommer til å bli et felles arrangement i 2014, kombi sieger.
 6. Diskusjon rundt ZTP, hvordan kan vi evt gjennomføre det? Gert har en del erfaring rundt dette og dette er noe vi vil legge inn som forslag til GF
 7. Dekning av reise utgifter til fig. Ved FA (dagens satser)
 8. Vi ser på om det kan være lønnsomt å kjøre valpeshow i sammen med lydighetsstevner fremover.
 9. Alt innenfor dogweb er nå Rita sitt ansvar.
 10. Alle komiteer skal holde styret løpende informert om hva som skjer og komiteene jobber tettere også på tvers av hverandre.
 11. Komiteene skal hjelpe hverandre under div arrangementer.
 12. Det vil bli kjøpt inn fullt utstyr til lydighets komiteen, det skal kvitteres ut for utstyret og den som kvitterer er ansvarlig for at utstyret holdes i orden og følger komiteen.

Dette var et nyttig og positivt møte, vi håper dette er noe som kan opprettholdes fremover.