Styremøte 2014 02 16

Styremøte 16.februar 2014  
2.16.2014 Kl.1030 – 1500 Jessheim  
Møte innkalt av: Bjørn Malmo, Styreleder  
Møtetype Generelt møte med oppdatering i diverse saker  
Møteleder Bjørn Malmo  
Protokollfører Linn Hornstuen  
Gjest Thomas Olafsen  
Deltakere Biørn Malmo, Kjersti Bjøntegård, Gunni Iversen, Kari Bødtker og Linn Hornstuen  
NM 2014  
  Thomas Olafsen  
  Thomas har vært innom å oppdatert styret på NM og bytte av figuranter.  
  Det må lages bedre og skriftlige rutiner på invitasjoner av dommere/figuranter og annet personell som blir intivert til forskjellige eventer./stevner 

Stemming over at NM skal være eneste måten å kvalifisere seg til VM.

Dette ble stemt over, 3 mot 2 for at NM er kvalifisering til VM.

 

 

NM må avholdes innen 1 uke før utløpsfristen til påmelding til VM.

 

Lagleder velges av styret i samråd med RIK ansvarlig

Deltakere kan fremme forslag.

Gjøremål Ansvarlig person Tidsfristdatoer  
Skriflige rutiner på invitasjoner Thomas Olafsen /RIK 01072014  
IFR – vedrørende utsettelser på påmelding  Thomas Olafsen/RIK    
Disse rutinene må tas med de som arrangerer NM Thomas Olafsen/RIK    
Nestleder  
sak Terje Johansen har trukket seg som nestleder i interimstyret.  
  Kjersti Bjøntegård er enstemmig vedtatt som ny nestleder  
Post  
  Det er ikke lov å videresende post i mer enn 2 år om gangen. Få til særavtale, eventuelt må et medlem hente posten i 1 mnd. Før det kan omadresseres igjen. Ble fornyet 01.februar 2014 og går da til 01.februar 2016  
Gjøremål Ansvarlig person Tidsfristdatoer  
Postrutiner Kjersti Bjøntegård Snarest mulig  
Kontakt med bring/posten for særavtale med postboks Kjersti Bjøntegård Snarest mulig  
Vedtekene må gås igjennom Kjersti Bjøntegård    
Saker til GF  
     
Sak: Revisor har ikke trukket seg, har bare ikke fått kontakt med det forrige sittende styret. Noe gjenstår for å få godkjenning på 2012 og 2013 regnskapet.  
Konklusjoner Bjørn og Gunni er på saken  
Gjøremål Ansvarlig person Tidsfristdatoer  
Regnskap 2012 Bjørn Malmo/Gunni I Snarest mulig  
Regnskap 2013 Bjørn Malmo/Gunni I Snarest mulig  
Forbundstinget og brukshundkonferansen 2014  
Sak:  Kristin Pedersen og Øyvind Jensen har fått fullmakt til å representere  NRK. Seminaret avholdes 22-23.februar 2014  
Ansvarlig for å få inn årsberetninger for 2013 Ansvarlig person Tidsfristdatoer  
Utstilling  Linn Hornstuen  asap   
RIK Thomas Olafsen asap  
Bruks Lena Davidsen asap  
LP Gunni Iversen asap  
Mental Kari Bødtker Asap  
         
Diverse saker  
Rita reiser til Sverige for å møte Danmark og Sverige ang Nordisk (utstilling/ipo)  
   
Styret har bestemt at dugnad gjelder tid.   
Styremedlemmer og komitemedlemmer får skrive reiseregning.  
   
En personalsak ble tatt opp og behandlet.  
   
Neste møte er søndag 16.mars 2014 kl. 1030  
   
Valgkomitee – Styret kom med forslag til kandidater. Bjørn tar kontakt med disse.  
   
Facebook – Linn kjører foto konkurranse, besvarer henvendelser og har medlemskontakt.