Styremøte 23/10-2014

Den 23.10.14 2014 ble det holdt styremøte i Norsk Rottweilerklubb i Drammen.

Til stede: Svein Andresen, Trond Selnes, Rita Røsberg, Bereth Slagstad, Linn Hornstuen og Frode Løken

Fraværende: Kjersti Bjøntegaard,, Helle Schjetlein

Møtereferent: Linn Kristin K Hornstuen        

Åpning av møtet

Møtet startet kl. 1800 Leder åpnet møtet.

Neste møte: Mandag 10.november 2014, kl. 1800

Sak 1: Gjennomgang status på forrige møtets saker

Gjennomgang av status på tidligere saker. Ettersom saker blir løst blir status oppdatert i sakslisten.

Nye saker legger styremedlemmene til i sakslisten senest dagen før styremøtet.

Sak 11: Rekrutteringslag for LP, bruks og RIK

Det ble bestemt av interimsstyret i 2014 at NRK ikke skulle ha noen rekruttlag.

HS mener fortsatt at klubben ikke har økonomi til dette i 2015. HS ønsker å kunne ha rekruttlag i fremtiden, men på nåværende tidspunkt kan ikke HS se at NRK har økonomi til heller å dekke dette i 2015.

Sak 12: Utvikling av treningsfiguranter til IPO

Ref. sak 11. Heller ikke utvikling av treningsfiguranter finnes det rom for i 2015.

Sak 18: Manglende overføring fra NKK på fjorårets arrangementer

Etter gjennomgang skal NRK nå ha mottatt det meste av utestående beløp fra NKK vedrørende arrangementer 2013.

Sak 21: SL1 som godkjent brukskrav for å motta certifikat på eksteriørutstillinger

GF i 2010 vedtok at laveste grad av RIK-øvelse, SL1, skal være godkjent brukskrav for å kunne motta cert på eksteriørutstillinger. NKK har foreløpig ikke godkjent dette fordi teksten er for tvetydig. Det pågår en dialog med NKK for å avklare om styret kan endre teksten, eller om det er nødvendig å fremme nytt forslag for neste generalforsamlingen.

Sak 27: Koordinering av neste års arrangementer

Neste års forslag til terminliste utarbeidet og klar for innsending til NKK.

Sak 28: Gjennomgang av RAS versjon 1.2

Styret gjennomgår siste endringer innen 27/10, og kommer med tilbakemeldinger.

Sak 33: Stemmegivning ved NKK’s RS 8-9/11

Styret stemte over punktene til NKKs RS dokument under punkt 5.

5 a) 1: Mot å oppheve fjerning av storcert

5 a) 2: Mot å gjeninnføre storcert

5 a) 3: Mot å gi raseklubber mulighet til å kreve storcert for championat

5 a) 4: Mot å oppheve eller utsetting av fjerning av storcert

5 a) 5: Mot å gi raseklubber rett til å innføre storcert

5 b): For å nedlegge bladet «Hundesport»

5 c): Mot å forby NKK å arrangere aktiviteter

5 d): Mot å utrede NKK’s tilknytning til FCI

5 e): For å endre tekst i §4-3

5 f): For styrets innstilling til IT-prosjekt

Sak 36: Arbeidsrutiner i styret

Svein lager en arbeidsinstruks til styret innen neste møte. Organisatorisk struktur og prinsipper gjennomgås på neste møte.

Sak 39: Forslag til terminliste for 2015

Forslag til terminlisten for 2015 er klar til oversending til NKK.

Sak 40: Tillatelser for utstillinger for 2016

Utstillingskomiteen har ikke gitt noen generell tillatelse for utstillinger i 2016.

Alle søkere har blitt bedt om å søke via dogweb arra.

Det vil bli færre utstillinger i Norge i 2016, og komiteen håper på bedre oppmøte på de utstillinger som blir gjennomført.

Sak 41: Championatplaketter

Bereth har ansvaret for at de som skal ha championatplakett får dette utdelt på generalforsamling 2015.