Styremøte 24/4-2014

Til stede:

Svein Andresen, Trond Selnes, Rita Røsberg, Linn Hornstuen, Bereth Slagstad, Frode Løken, Kjersti Bjøntegaard Holt, Helle Schjetlein (via skype)

Økonomi er og blir første post på alle styremøter.

Status regnskap:
2013 – Revisor tar på seg dette ansvaret.Revisor har gitt NRK avtale på kr.100 pr time. Arbeidet skal forhåpentligvis ikke ta mer enn 10 timer.

2012- Bjørn tar ansvaret for dette regnskapet.

Revisor og kasserer vil sette seg ned sammen for at Revisor skal vise hvordan han ønsker at regnskapet skal føres.

Bruk av regnskapsprogram
Regnskap skal føres i en nettversjon av regnskapsprogrammet til Visma/mamut. Dette vil koste ca 1600 kr i året, ca. det samme som dagens løsning koster. Dette inkluderer en pålogging til revisor og en til kasserer. Fordelen er at dette kan føres hvor som helst, og at man ikke er avhengig av lokalt installert SW.

Regning for telefonabonnement
Klubben får en regning fra Telenor på et telefonabonnement, 450 kr pr mnd. Dette vil bli avsluttet fordi ingen ser verdien i det.

Eksponering av sponsor på arrangement
Det er nå bestemt at avd Trøndelag skal bytte sponsor til klubbens hovedsponsor på sine arrangement. Alle arrangementer i regi av NRK skal bruke klubbens hovedsponsor. Konkurrerende produkter skal ikke sponse klubbens arrangement.

Visakort til arrangement deler av styret
2 i styret skal ha visakort og dermed mulighet for å kunne kjøpe inn flybilletter og andre ting som trengs til diverse arrangementer osv. Hele styre har skrevet under på denne erklæringen. Det er Rita Røsberg og Linn Hornstuen som har fått hvert sitt kort.

Styret er korrekt registrert i Brønnøysund
Det nye styret i NRK er nå korrekt registrert i brønnøysundregisteret.

Rottweilerposten
Rottweilerposten er klubbens største enkeltkostnad. Det må vurderes muligheter til å redusere kostnaden. Styret vil ha en dialog med Iselin Østby rundt hva som er mulig. Det er også nødvendig at styret overholder tidsfristene rundt utsendelsene.

Postrutiner
For å forenkle postrutinene til klubben vil det opprettes en postboks i nærheten av sekretær slik at hun lett kan hente ut post. Dette er nå gjort. Ny adresse er: NRK, postboks 20, 3430 Spikkestad.

Postboksen i Oslo vil overlappe en kort tid, men Kjersti avslutter den etter hvert.

Styringsverktøy for klubbens drift
Styre vil jobbe med å lage et styringssystem for klubbens drift. Det vil bestå av et sett rutiner og kjøreregler som gjøre det lettere å vite hva og hvordan klubbens ulike organer skal gjøre og opptre. Dette må gjøres i samråd med komiteene.

Det er fremkommet ønske fra komitéene at de får hvert sitt kredittkort for å forenkle prosessen rundt arrangementene. Styret vil se på nødvendigheten for et kort pr komité i møte med de enkelte komitéene.

Hver komité skal føre regnskap over sine aktiviteter. Det vil bli gjort et regneark tilgjengelig for dette. Kasserer fører dette inn i klubbens regnskapet.

IFR og ADRK
Det var et møte i slutten av april i Italia hvor store deler av verden er representert. NRKhar hverken tid eller økonomi til å møte der, men stiller seg bak brevet fra Nordisk Rottweilerunion om tvisten. Rita har ansvaret for å sende brev til IFR og ADRK.

Fakturering av manuelt påmeldte på arrangementer
For manuelle påmeldte som ikke møter vil det bli sendt faktura.

Aktivitet i avdeling Vestlandet
Det har kommet mail fra flere i Bergen som ønsker å drifte vestlandsavdelingen videre. Styret ønsker det velkommen. Følgende har meldt seg: Hege Midtun, Kenneth Gundersen, Hilde Rollstad, Maria Dahle og Linn Therese Sivertsen. Samtlige må være medlemmer i NRK og Svein vil holde kontakt med de det gjelder med tanke på å opprette et interimsstyre. Det må dernest lages en valgkomité som kan jobbe mot en generalforsamling med tanke på valg av ordinært styre.

Diverse saker

  • Rita / Frode reiser til Sverige å representerer NRK 15-16 juni
  • Styret har opprettet en lagringsplass for dokumenter til styrets arbeid på nettet. Dette forenkler forberedelser til møter, og samarbeid internt i styret i alle sakene.
  • Det er pr nå 24 ulike mailadresser til NRK. Antallet mailadresser til styret, komitéer og avdelinger skal reduseres. Trond ser på hvordan strukturen kan forenkles.
  • Rita Røsberg har fått ansvaret for administrasjon av dogweb, og dommeroversikten
  • Helle Schetlein er kontaktperson i generelle spørsmål fra medlemmer (medlemskontakt)
  • Linn Hornstuen er kontaktperson i utstillingsrelaterte spørsmål
  • Kjersti Bjøntegård Holt er kontaktperson mot NKK
  • Bereth Slagstad er kontaktperson i spørsmål knyttet til mentaltester
  • Trond Selnes er kontaktperson i spørsmål knyttet til RIK
  • Det er pr. 24/4 599 medlemmer i klubben

Styret oppfordrer alle som har saker som er relevant for hovedstyret å behandle til å maile dem inn til sekretær: sekretaer@rottweiler.no.

Neste møte i NRK’s hovedstyre er søndag 1. juni kl 1500.