Styremøte 25/2-2015

Norsk Rottweilerklubb hadde dette styremøte via skype.

Til stede: Trond Selnes, Frode Løken, Bereth Slagstad og Linn Hornstuen
Fraværende: Rita Røsberg, Kjersti Bjøntegaard, Helle Schjetlein
Møtereferent: Linn Kristin K Hornstuen

Møtet startet kl. 1800

Neste møte: Tirsdag 03.mars 2015 kl. 1800 via skype.

Vi går igjennom saklisten hver gang. Ettersom saker blir løst blir de slettet fra listen. Nye saker legger vi til i sakslisten.

På dette møtet prioriteres det å avslutte saker før nytt styre tiltrer samt gå igjennom saksdokumenter for ekstraordinær og ordinær generalforsamling.

Sak 58: Championatplaketter
Det kommer henvendelser fra medlemmer som etterlyser utdeling av championatplaketter etter bruksmerittering av hunder. Bilder samt dokumentasjon på dette skal sendes styret. Det er Bereth som har ansvaret å få dette inn. Noen har også blitt sendt til sekretær.Plakettene blir utdelt på generalforsamling i mars 2015.

Sak 61: Innkjøp av startpistol, 6 mm
RIK komiteen trenger en 6 mm startpistol. Fungerende leder går til innkjøp av dette.

Sak 62: Hovedsponsor til klubben
Frode er ny kontaktperson til hovedsponsor Dr.clauder inntil nytt styre er på plass. Han tar kontakt med de angående avtaler da RIK og BRUKS står uten sponsoravtale for 2015. All bestilling til diverse arrangementer skal gå igjennom Frode da Dr. Clauder ønsker en kontaktperson å forholde seg til.

Sak 1: Innkalling til generalforsamlingen
Styret går igjennom og forbereder innkallingen.

Sak 4: Gjennomgang av regnskap og årsberetning
Gjennomgang av regnskap/årsberetninger for 2014 og budsjett for 2015

Sak 8: Innkjøp av premier
Arrangementskomitéen til hvert enkelt arrangement til NRK har ansvaret for å kjøpe premier til «sine» aktiviteter.

Sak 9: Elektronsik lotteri til IPO-NM
Nrk ønsket lotteri ved IPO NM 2015, men det er ikke lov å ha elektroniske lotterier for smålotteri.

Sak 10: Fjerning av stor-cert for rottweilere
NKK vil ikke akseptere at NRK fjerner stor-cert i 2015. Brev er sendt NKK som argumenterer for å fjerne stor-cert fra og med 2015.

Sak 11: Omstrukturering av komitéene
Utstilling og lydighetskomiteen har blitt slått sammen. Muligheter for andre komiteer å gjøre det samme kan vurderes av fremtidig styre, se på svensk struktur.

Sak12: Bruk av prosjektbudsjett og regnskap
Klubben har dårlig kontroll med hva som er inntektsbringende. Fra og med 2015 skal komitéene levere budsjett og regnskap for hvert arrangement (prosjektregnskap). Detaljer finnes her.

Styret viderefører sakslisten som har blitt brukt i 2014 og 2015. Det vil også bli laget en liste med saker dagens styre anser som prioriterte saker.