Styremøte 26/1-2013, kort referat

Møte referat fra styremøte 26.01.2013

Til stedet: Fra HS: Linda, Bjørn, Tomas, Ole Tommy

På slutten av møtet kom det representanter fra komiteene for en gjennomgang av aktiviteter, regler og budsjett.
Rik: Heidi
Lydighet : Kathrin
Bruks: Øyvind

1. Mangler en god del regnskapsbilag fra Roar Pettersen.
2. Brevutkast enstemmig vedtatt, Linda sender skriv.
3. Forslag til GF;

  • Innføring/prøveordning av ZTP
  • Endring av utstillingskrav, innkommet forslag fra Erik Marthinussen, styret går for forslaget.
  • Egen treningsbane;
    • Styret fremmer forslag til GF om å utrede muligheter rundt egen treningsbane for nrk sentralt.
    • Skape et Rottweilermiljø/samlingsplass for alle medlemmer.
  • Regnskap legges ut til regnskapsbyrå, mye rot med regnskap gjennom mange år.

4. Sponsoravtale; Ole Tommy bes ferdigstille punktet.
5. Møte representasjoner; Mottatte invitasjoner mottas av styret
v/sekretær. Sekretær videresender til aktuelle deltagere og
påser at svar gis vedr. deltagelse. Det skal utarbeides en kort
rapport til HS etter møtedeltagelse.
6. Kandidater til Rottweilerposten, Linda følger opp denne saken.
7. Lovendringer fra Kirsten Svendsen
8. Letho 2014 – Ja
9. Booking av dommere; sekretær blir pålagt denne oppgaven.
10. Sponsing av div aktiviteter; 8-12 deltagere prisen må ut på WEB. Sponse ca 5000,-
11. Kirsten Svendsen har oversendt utkast om lovforslag. Tas opp på GF. Leses og gis til styret.
12. Gjennomgang av aktiviteter. 1 feb er dato for innmelding. Rita koordinerer Dogweb.
13. Ettersending post Linda/Mona
14. Valgkomiteen.
15. Info hjemmeside GF
16. Regler rundt LL, treningsgrupper
17. Utdanningsstøtte fra NRK til; Instruktør, Figurant, Dommere
18. Materialforvalter Øyvind Jensen

En tanke om “Styremøte 26/1-2013, kort referat

  1. Tilbaketråkk: Referat fra NRK styremøte 26/1-201312569+ | Norsk Rottweilerklubb

Det er stengt for kommentarer.