Styremøte 30/8-2014

Referat fra styremøte i Norsk rottweilerklubb

Dato:30.08.2014, kl. 1000

Sted: Drammen.

Til stede: Svein Andresen, Trond Selnes, Bereth Slagstad, Linn Hornstuen, Helle Schjetlein og Frode Løken

 Møtereferent: Trond Selnes

Sak 1: Gjennomgang av sakslisten

Gjennomgang av status på tidligere saker. Ettersom saker blir løst blir status oppdatert i sakslisten.

Nye saker legger styremedlemmene til i sakslisten senest dagen før styremøtet.

Sak 18: Gjennomgang av ikke anerkjente arrangementer fra 2013

Det er fortsatt ikke klart hvem som har de manglende dokumentene fra klubbmesterskapet i 2013. Trond tar kontakt med NKK for å avklare status.

Sak 19: Oppretting av «Treningsgruppe Buskerud»

8 medlemmer av NRK har bedt om å bli tilknyttet som treningsgruppe i NRK. De fokuserer på bruksrelaterte aktviterer. Medlemmene er

  • Heidi T. Bjørnflaten
  • Kristen Skistad
  • Linn Hornstuen
  • Trond Selnes (RIK-ansvarlig)
  • Sten Hofstad
  • May Nikolaisen
  • Lene Nikolaisen
  • Heidi Bauer

Styret godkjenner gruppen som treningsgruppe i NRK.

Sak 20: Foreløpig status på regnskap for 2012 og 2013

Det er flere billag som mangler fra begge årene. Men det virker ikke som om rotet har vært gjort i vinnings hensikt, men er et resultat av manglende kontroll. 2012 blir oppgjort med et overskudd, men 2013 blir oppgjort med underskudd.

Sak 21: SL1 som brukskriterium for utdeling av cert

GF vedtok i 2010 at bestått SL1 skulle være kriterium for tildeling av cert på eksteriørutstillinger. Tidligere styrer har ikke fått NKK til å iverksette dette. Vi må melde inn dette til NKK.

Styret ber Trond følge opp dette mot NKK.