Styremøte 3/3-2015

Den 03.03.15 2014 ble det holdt styremøte i Norsk Rottweilerklubb via skype

Til stede: Trond Selnes, Frode Løken, Bereth Slagstad, Helle Schjetlein og Linn Hornstuen

Fraværende: Rita Røsberg, Kjersti Bjøntegaard,

Møtereferent: Linn Kristin K Hornstuen

Åpning av møtet

Møtet startet kl. 1800

Neste møte: 21.mars 2015

Sak 7 – 2014: Organiasjonsoversikt i NRK

Styret har utformet en organisasjonsoversikt på nettsiden som viser hierarkiske nivåer og kontaktpunkt i NRK. Dette er gjort for å:

  • Vise hvordan klubben er bygget opp
  • Gjøre det enklere for klubbens ulike deler å fungere i lag
  • Vise kommunikasjonsveier for medlemmene

Organisasjonsstruktur finnes her.

Sak 66 – 2014: Arbeidsinstruks for styret

Det er laget en skisse med arbeidsinstruks for styret som neste styre kan ta stilling til.

7/3: Styret har gjennomgått skisse og godkjent den. Arbeidsinstruks til styret finnes her.

Sak 16 – 2015: Mestvinnende rottweiler på utstillinger til NRK

Kriteriene til Mestvinnende rottweiler på utstillinger er gjennomgått og godkjent. Kriteriene finnes her.