Styremøte 6/1-2015

Den 06.01.15 2014 ble det holdt styremøte i Norsk Rottweilerklubb i Oslo, NKKs lokaler

Til stede: Svein Andresen, Trond Selnes, Rita Røsberg, Frode Løken, Kjersti Bjøntegaard og Linn Hornstuen

Via Skype: Helle Schjetlein

Fraværende: Bereth Slagstad

Møtereferent: Linn Kristin K Hornstuen        

Åpning av møtet

Møtet startet kl. 1800
Neste møte: Tirsdag 17.februar kl.1800

Sak 1.

Saksliste. Vi går igjennom saklisten hver gang. Ettersom saker blir løst blir de slettet fra listen. Nye saker legger vi til i sakslisten.

Sak 41: Championatplaketter til GF

Det kommer henvendelser fra medlemmer som etterlyser utdeling av championatplaketter etter bruksmerittering av hunder. Bilder samt dokumentasjon på dette skal sendes styret. Det er Bereth som har ansvaret å få dette inn og samarbeide med Iselin så dette også blir publisert i rottweilerposten.

Plakettene blir utdelt på generalforsamling i mars 2015.

10/1: Informasjon om kriterier er publisert på rottweiler.no. Linn Publiserer dette på facebook.

Sak 43: Klubbtitler og mestvinnende rottweiler

Utstillingskomiteen har laget uoffisielle klubbtitler, dette er kopiert etter det Danske systemet som er gjennomført med hell. Dette er gjort for å få større påmeldinger på utstillinger og noe ekstra å tilby medlemmene/utstillerne.

Sak 44: Annonsering på finn.no

Det har blitt sjekket med finn.no angående profilering. Styret ønsker dette for å kunne bedre profilering av rase og klubb, samt oppnå et tettere samarbeid med oppdrettere. Klubbens økonomiske tilstand gjør dette vanskelig da det er store kostnader. Ingen avgjørelse ble tatt.

Sak 61: 6 mm startpistol til RIK

RIK komiteen trenger en 6 mm startpistol. Leder har ansvar for å kjøpe inn dette. 

Sak 63: Innkjøp av RIK-utstyr 

Klubben har behov for noe utstyr for å kunne arrangere RIK-prøver (møne, hinder, skjul, apportbukker m/stativ). Innkjøpet vil i år i stor grad gå over brukskomiteens budsjett i år.

Sak 65: Postjournal

Det har blitt opprettet en postjournal for å lage oversikt over innkommet og distribuert post til klubben.

Sak 69: Utstillinger for 2016

Utstillinger for 2016 er godkjent. Det vil i 2016 bli færre utstillinger for rottweileren.
Dette håper vi skal hjelpe til å bidra til større oppslutning rundt klubbens egne arrangementer, samt større deltakelse og konkurranse for de utstillingene som er.

Sak 70: Mailadresse for distribuering av informasjon

Medlemsansvarlig er ansvarlig for å få ut info om til alle medlemmer at de må registrere seg med mailadresse på min side på nkk.no da rottweilerposten vil komme i pdf-format i 2015.

Budsjettet for brukskomiteen i 2015 er godkjent.

Linn Kristin Kartfjord Hornstuen
Utstillingsleder og sekretær
07.01.15