Styremøte i NRK, 4/4-2014

Møtereferat, styremøte i Norsk Rottweilerklubb den 04.04.2014, Drammen.

Til stede: Svein Andresen, Trond Selnes, Rita Røsberg, Frode Løken, Bereth Slagstad, Kjersti Bjøntegaard Holt og Linn Hornstuen

Fraværende: Helle Schjetlein

Sak 1. Åpning av møtet

Møtet startet kl.1730. Leder åpnet møtet.

Det ble diskutert frem til hvilken saker som er viktig for HS å jobbe med fremover i 2014.

Sak 2. skriver

Som sekretær er det Linn Hornstuen som fører referat og protokoller.

Sak 3. saksliste

 1. Ekstraordinær generalforsamling
 2. Facebook /rottweiler.no / media
 3. RAS
 4. Komiteer
 5. Regnskap
 6. Mail
 7. Postgang
 8. Brønnøysund omreg.
 9. NKK
 10. Sponsor
 11. IPO
 12. Dogweb
 13. Rottweilerposten
 14. Tidsfrister
 15. ADRK
 16. Håndbok for styre

Sak 4. Rutiner og Håndbok for styre

Styre vil jobbe med å lage rutiner og kjøreregler for klubben. Et slags styringssystem. Dette må gjøres i samråd med komiteene.

Sak 5. Kontaktansvarlige i HS ut mot komiteene.

 • .Linn Hornstuen er kontaktansvarlig for utstillingskomiteen
 • Trond Selnes er kontaktansvarlig for RIK komiteen
 • Bereth Slagstad er kontaktansvarlig for mentalkomiteen.

Sak 6. Regnskapet 2012 og 2013

Regnskapet 2012 og 2013 må jobbes med. Rita, og Svein jobber sammen med Paal og Bjørn for å få dette i orden så snart som mulig.

Sak 7. ADRK

Rita var i Sverige for å møte de andre nordiske landene og oppdaterte opp på hva som ble jobbet med. Diverse dokumenter ligger vedlagt

Sak 8. RAS

Bereth Slagstad og Frode Løken starter arbeidet mot

Sak 9. Rutiner

Rutiner rundt økonomi må på plass – Alle krav om tilbake betaling /utbetaling sendes til kasserer med alle underbilag og eventuelt navn på de som har vært deltagende, kasserer skanner inn og sender til leder for attestasjon og leder returnerer til kasserer som også attesterer. NB det skal ikke utbetales noe før samtlige bilag er attestert.

Eventuelt

 • HS ønsker at vara Frode Løken skal komme på flest mulig møter.
 • HS vil også at komiteene vil bli invitert på kommende møter.
 • HS har delt opp oppgaver etter beste evne.
 • Det blir satt opp en dropbox hvor HS kan dele dokumenter.
 • HS ønsker å takke Iselin Østby for godt utført arbeid med rottweilerposten og ser frem til et videre godt samarbeid i 2014.
 • Per dags dato er endringsmelding ferdig behandlet i Brønnøysund og nytt styre er registrert.

Neste styremøte: 24.04.2014

Møtet ble avsluttet kl.2230

14.04.2014

Linn Kristin Hornstuen

________________________________________

(Underskrift av møtereferent)