Utstilling

Utstilling er den delen av hundesporten der de fysiske fremtoning på bruksmeritterte hunder blir bedømt opp mot rasestandarden. En av følgende brukskrav må være oppfylt for å få CERT på den utstilte hunden:

  1. Opprykk fra klasse D til C – brukshundprøve nordisk program
  2. Bestått NKK’s kåringsprøve
  3. Opprykk fra kl 1 til 2 fra RIK bruksprøve (RSP eller RRP)
  4. Bestått RIK-prøven SL1
  5. Bestått RIK-prøven IPO 1
  6. Bestått SchH
  7. B-godkjent redningshund

Dette er også spesifisert i NKK’s utstillingsregler på side 16

Utstilling skal være ett verktøy for videre avl og fremgang for rasen. Rasestandarden skal opprettholdes, og med en bruksrase er det viktig at brukskravet og rasestandarden følges for at rasen skal fungere til det den er ment som.

Klubben har pr. dags dato 3 hovedutstillinger i året. 1 mai spesialen, Norsk Sieger Show og Vandrepokalutstilingen. I tillegg har avdelingene anledning til å avholde spesialer, og disse går gjerne på samme helg som NKK har sine utstillinger lokalt for avdelingen.

På disse utstillingene, ønsker klubben å innhente spesialdommere, anerkjente internasjonalt, og anerkjent av IFR – Interational Federation of Rottweilerfriends. Da disse jevnlig deltar på seminarer om rottweileren samtidig som de dømmer rottweilere i hele verden.