Arbeidsinstruks for økonomi og regnskap

Arbeidsinstruks for økonomi og regnskap

Norsk Rottweilerklubb har i varierende grad hatt kontroll på egen drift og økonomi. Dette dokumentet er et forsøk på å fastsette noen generelle retningslinjer som skal bidra til at driften er økonomisk sunn, og oversiktlig for styret og transparent for klubbens medlemmer. Økonomisk sunn vil i bunn og grunn si at klubben ikke skal bruke penger den ikke har (klubben kan ikke drives med underskudd), og at de skal brukes i henhold til klubbens formålsparagraf.

Økonomisk planlegging

 1. Klubben skal ha en plan for alt som skal skje i regi av klubben i løpet av ett år, i form av et budsjett
 2. Klubbens budsjett skal være et sammensatt prosjektbudsjett for hver aktivitet som skal gjennomføres. Dvs. at alle aktiviteter skal ha et eget budsjett
 3. Budsjettet skal vise hva klubbens planlagte aktiviteter vil gi og kreve av penger
  • Hva pengene skal brukes til
  • Hvor mye penger som er planlagt i inntekt og utgift
  • Hvor pengene skal komme fra
 4. Hver komité er ansvarlig for å budsjettere sine aktiviteter
 5. Budsjettet skal vise resultatene av hvert enkelt arrangement (prosjekt)
 6. Summen av prosjektene er komitéenes budsjett
 7. Summen av alle komitéenes budsjett er klubbens budsjett

Eksempel på prosjektbudsjett:

Eksempel på komitébudsjett:

Regnskapsføring

 1. Det skal være et regnskap for hver aktivitet i klubben (prosjektregnskap)
 2. Regnskapet skal vise:
  • Hva pengene er brukt til
  • Hvor mye penger som er kommet inn til, og gått ut fra, klubben
  • Hvor pengene er kommet fra
 3. Kasserer skal alltid kunne besvare, og dokumentere med kvitteringer, disse spørsmålene
 4. Hovedkontiene, kasse og bankkonti, viser hvor mye penger som har gått inn og ut av klubben
 5. Posteringskontoene viser hva pengene har blitt brukt til, og hvor de er kommet fra
 6. Regnskapet skal føres fortløpende, og være ajour til enhver tid
 7. Alle arrangementer skal ha et eget prosjektbudsjett og regnskap.
 8. Alle inn- og utbetalinger skal ha et bilag. Bilagene skal vise:
  • Nummer og årstall
  • Navn på mottaker og avsender
  • Beløp
  • Beskrivende for hva beløpet gjelder
  • Dato
  • Underskrevet
 9. Alle arrangement med kontanter i omløp skal ha føre en kassadagbok som viser alle inn og utbetalinger.

Eksempel på bilag:

Eksempel på kassadagbok:

1 TANKE OM “ARBEIDSINSTRUKS FOR ØKONOMI OG REGNSKAP”

 1. Tilbaketråkk: Referat fra styremøter i februar og mars | Norsk Rottweilerklubb

Rull til toppen