Author : Bereth Slagstad

Kjent mentalstatus for registrering i NKK

Hunder som oppfyller klubbens avlskriterier kan søke klubben om dispensasjon fra kravet om kjent mental status for registrering i NKK ved en anledning. Dette gjelder hunder som ikke har tatt mentaltest i Norden, men har godkjent ZTP i henhold til ADRK`s regelverk. Søknaden skal være styret i hende minst 3 uker før forventet parring.

Anbefaling for aktiviteter under korona-pandemien

03.04.2020Fra NKK Under følger de anbefalingene fra NKK til klubber, forbund og regioner som ønsker å starte opp aktiviteter. Se også Helsedirektoratets veiledning om idrettsaktivitet. Intensjonen bak Helsedirektoratets veileder og NKKs fellesanbefalinger er å hindre smitte. Anbefalingene må anses som minimumsbegrensninger, et minste sett retningslinjer som skal følges. For mange aktiviteters vedkommende vil det være hensyn […]

Rull til toppen