Avdeling Trøndelag

AVDELING TRØNDELAG:


https://www.facebook.com/groups/192439920791378/

Mail: rottweiler.trondelag@gmail.com

Leder:             Frode Hultgren                     TLF: 92603707
Sekretær:        Trine Annfeldt                      TLF: 47415747
Kasserer:         Anna S. Nilsen                     TLF: 45250951
Styremedlem:  Frode Sandstad                    TLF: 48306040
Styremedlem:  Elisabeth Martinsen              TLF: 40382260
Varamedlem:    Morten Ludvigsen                 TLF: 91691443

Rull til toppen