Hovedstyre

Nåværende hovedstyre (HS) ble valgt på generalforsamlingen 01.03.2020:

Postadresse:
Norsk Rottweilerklubb
Co/Iselin Østby
Nedre Rælingsveg 756
2009 Nordby
Nrk@rottweiler.no

Leder   John Steinvik  Tlf 991 68 168
Nestleder  Mariann Johansson
Kasserer  Thomas Linder
Sekretær  Kari Bødtker
Styremedlem  Christoffer Lunde
Styremedlem  Iselin Østby 
Styremedlem  Anders Romark
Varamedlem  Elisabeth Giske
Varamedlem Sturla Kvalvik

Revisor  Marit Edvardsen
Vararevisor  Rita RøsbergMa

 

Rull til toppen