Hovedstyre

Valgt på ekstraordinært GF 13.05.23

Postadresse:
Norsk Rottweilerklubb
co/Lena Davidsen, Veibyveien 65
1866 BÅSTAD
Nrk@rottweiler.no

HOVEDSTYRE

 

Leder:  Ann W Stavdal

Nestleder: Iselin Østby Holen

Sekretær: Lena Davidsen

Kasserer: Rita Røsberg

Styremedlem: Linda Lønne Engen

Styremedlem: Bent Charles Nesse

Styremedlem: Gunn Karin Iversen

 

Varamedlem: Roy Skjelbred

Varamedlem: 

 

Revisor: Berit Lysne

Vararevisor: Marit Edvardsen

 

Kontakt: Nrk@rottweiler.no

 

 

VALGKOMITE

 

Leder: Hege Strand

Medlem: Bente Hoelseter

Medlem: Petter Erstad

 

Kontakt: valg@rottweiler.no

 

Rull til toppen