Mandat RIK Ansvarlig

MANDAT RIK-ANSVARLIG NORSK ROTTWEILERKLUBB

Vedtatt på styremøte 04/16 23.01.2017

RIK-Ansvarlig

 • Tor Andre Breivikås
 • rik@rottweiler.no

Formålet for RIK-Ansvarlig:

 • Fagansvarlig RIK i Norsk Rottweilerklubb
 • Bistå Hovedstyret i faglige spørsmål og avgjørelser
 • Oversikt og oppfølging av enheter og ekvipasjer som trener IPO/RIK
 • Arbeide for å videreutvikle sporten

Oppnevning:

 • RIK-Ansvarlig oppnevnes av (HS)

Oppgaver:

Videreutvikling av sporten

 • Følge opp avdelinger, treningsgrupper og utøvere av sporten med fag, råd og veiledning
 • Bistå med råd og veiledning ifm. Arrangement av prøver (herunder NM)
 • Bistå med kurs, seminarer og workshop for å øke kunnskap og kompetanse om RIK i klubben.

Regelverk:

 • Fortolkning og forslag til revidering av lover, forskrifter, regelverk, instrukser, kriterier relatert til RIK
 • Følge opp og holde oversikt over all RIK aktivitet (spesielt gruppe-c) i klubbens regi iht lover, regler og forskrifter relatert til RIK

Annet:

 • Gi innstilling til HS i klagesaker.
 • På eget initiativ forelegge relevante saker for HS
 • Kontaktpunkt ifm RIK/IPO saker mellom andre RIK/IPO miljøer slik som NKK, IFR, ADRK, andre klubber, interne avdelinger, treningsgrupper og utøvere i klubben.
 • Lage årsrapport pr. Kalenderår

Taushetsplikt:

 • Fortrolige opplysninger man blir kjent med som tillitsvalgt, skal ikke bringes videre til utenforstående.
Rull til toppen