Oppdretter liste

Listen inneholder oppdrettere som avler etter klubbens kriterier. Oppdrettet må ha minst 80% kull i løpet av de siste 5 år som følger kriteriene.

 

Frode Løken

95783322

Båstad

Sten Hofstad

47703398

Modum

Bereth Slagstad

97012754

Skogbygda

Anne Marit og Geir Traaholt

93456374

Båstad

Lin Baldwin

48152473

Trysil

Iselin Østby

97777784

Nordby

Qule-Quli

Hege og Per Ketil Riisem

92230138

Trondheim

Toughten

Hanne Ødegaard

92222977

Rakkestad

House Rebia
 
Inese Adamovica 
45488356
 
Sted: Lier
Rull til toppen