Rasespesifikk AvlsStrategi (RAS)

NKK godkjente rottweilerklubbens RAS 2/12-2014. Dokumentet kan leses på denne linken: RAS for Rottweilere V1.2.1

For en videre utvikling av rasen er det nødvendig at alle gode krefter bidrar til å fortsette arbeidet fremover. Strategien og dokumentet vil bli periodisk revidert for å justere kursen fremover.

Informasjon om RAS

NKK har et avlsrelatertprosjekt kalt Rasespesifikk Avslstrategi (RAS). Raseklubbene skal innen 1/1-2014 beskrive rasens historiske bakgrunn og utvikling, dagens situasjon, kortsiktige og langsiktige mål, samt beskrive en strategi for å nå målene. NKK’s instrukser til raseklubbene finnes på deres nettsider.

NKK har utarbeidet en veiledning for raseklubbene i forbindelse med RAS. Stikkord er: Gjør det enkelt, gjør det operasjonelt. Det er bedre med et enkelt system som faktisk fungerer, enn et komplisert system som ikke fungerer. Det nevnes særlig at matadoravl og linjeavl bør unngås.

NKK har lagt ut informasjon om hvordan innavlsgraden beregnes på en 5 generasjoners stamtavle. Beregningen vil finnes på Dogweb.

Informasjon om beregning av HD-indeks på hundene finnes også på NKK’s sider.

Rull til toppen