Om klubben

NKK’s strategiske dokumenter finnes her.

Postadressen til klubben er:

Norsk Rottweilerklubb
co/Bereth Slagstad
Sjølivegen 14
2164 Skogbygda