Avdelinger og TG´er

Norsk Rottweilerklubb har 3 avdelinger og 6 treningsgrupper (TG).

Avdelingene er avdelinger til Hovedklubben som er inndelt geografisk for å kunne nå ut til medlemmene på flest mulig medlemmer rent fysisk. Disse skal i hovedsak stå for å tilby arrangementer i sitt geografiske område, med bistand fra Hovedklubben. 
Avdelingene skal fungere etter §7 i klubbens lover, som du finner under OM KLUBBEN

Treningsgruppene er i hovedsak sammensatt av noen personer som ønsker å trene RIK/IGP, som må gjøre dette underlagt en klubb med RIK-ansvarlig.
Disse fungerer som frittstående grupper, men kan da tilby RIK-trening. Det er også noen treningsgrupper som ikke tilbyr RIK-trening. Du finner Retningslinjene for TG´er under OM KLUBBEN

Rull til toppen