Valgkomiteen

Leder: Hege Strand

Mail : valg@rottweiler.no

Arbeidet til valgkomiteene er undervurdert i de fleste
organisasjonsledd. De som velges til disse komiteene har en meget
viktig oppgave.

Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater til Norsk Rottweiler Klubbs styre.
Normalt skal valgkomiteen arbeide selvstendig på vegne av
eierne/medlemmene, og kun svare ovenfor medlemmene ved årsmøte. Det vil
si at de skal ta selvstendige vurderinger og ikke være styrt av det sittende styre.
Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger leder (der leder ikke er valgt av
årsmøtet) og eventuelt sekretær. 

Valgkomiteen skal være valgt på siste årsmøte og rapporterer til og legger frem sitt forslag for årsmøtet.

Under Om Klubben finnes en arbeidsveiledning for Valgkomiteen

Rull til toppen