Vedtatt på styremøte 04/16 23.01.2017

RIK-Ansvarlig

RIK-ansvarlig har ansvaret for at RIK aktivitetene skjer i samsvar med NKK’s regler for gruppe C.

 

Rull til toppen