Protokoller og referater

Styremøter

Styremøte 19/11-2015 med link til backup her

Styremøte 17/09-2015 med link til backup her

Styremøte 09/09-2015 med link til backup her

Styremøte 25/06-2015 med link til backup her

Styremøte 23/4-2015 

Styremøte 9/4-2015 (Konstituering av styret, aktiviteter, utstilling)

Styremøte 3/3-2015 (organisasjonsoversikt, arbeidsinstruks til styret, mestvinnerliste)

Styremøte 25/2-2015 (fjerning av stor-cert, komitéstruktur, prosjektbudsjett og -regnskap)

Styremøte 6/1-2015 (RIK-utstyr, postjournal, utstillinger 2016, elektronisk distribuering av GF-dokumenter)

 

Rull til toppen