Viktig Info

Pinsesamlingen 2024

Velkommen til Pinsesamling 2024 Dato: 18-20. mai 2024 Sted: Haslemoen Leir, Våler, Innlandet Det blir treningsgrupper i spor og rundering og NKKs kåringsprøve.5 stk pr lag. Det vil også bli anledning til felt- og lydighetstrening for de som ønsker dette. Her er det mulighet for mye læring med høy sosial faktor.Treningssamlingen er åpen for alle som er medlem av NRK. Det…

Kandidater til Styreverv

NRK ønsker forslag på kandidater til styreverv.Kandidaten må være forespurt og takket ja. Forslag på kandidater sendes til:valg@rottweiler.no innen 6. mai 2023.Det skal sendes med kontaktinformasjon på kandidaten (e-post og telefon). Deter ønskelig med kandidater med erfaring fra organisasjon og ledelse.Hovedstyret:

Kandidater og saker til Generalforsamling 2023

Vi minner om fristen, 31.12.2023, for å sende inn kandidater til verv og saker til generalforsamling 2023 Verv som er på valg er: Hovedstyret:- Nestleder 2 år- Styremedlem 2 år- Styremedlem rest 1 år- 2 varamedlem 1 år- Revisor 1 år- Vara revisor 1 år- kasserer 2 år Valgkomite:- Leder 2 år- Medlem 2 år- Vara 1 år Saker sendes til nrk@rottweiler.no Kandidater til verv…

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

  INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING NORSK ROTTWEILERKLUBB 2022 I henhold til Norsk Rottweilerklubb sine lover ønsker hovedstyret velkommen til generalforsamling Lørdag 2. april 2022 presis kl 12.00 Sted: Quality hotel Olavsgaard Vedlagt er GF- Dokumentet: Generalforsamling 2022 VEL MØTT! Med vennlig hilsen hovedstyret Norsk Rottweilerklubb

Endringer i lov om hundehold

Hovedstyret i Norsk Rottweilerklubb har sammen med avlsrådet og mentalkomiteen skrevet et høringssvar til den nye hundeloven. Vi savner fremdeles forsterket rettssikkerhet for våre hunder, og liker ikke at politiet får mer «makt». Vi ønsker å få på plass en liste over godkjente, kompetente sakkyndig som vil bli brukt av staten i de sakene som omhandler hund. Vi savner spesifisering…

Alternativ gjennomføring av Generalforsamling for Norsk Rottweilerklubb 2021- OPPDATERT INFO

Vi har mottatt spørsmål vedrørende signatur på stemmeseddel, når stemmeseddelen skal i en anonymisert konvolutt som igjen skal i en konvolutt med avsenders navn og adresse på. Da vi i etterkant av utsending av GF dokument og stemmeseddel ble rådet til å følge ordinær instruks for innsending av stemmer ble det litt rot. Vi beklager dette. Årets GF er alternativ,…

Rull til toppen