Kompetanseutvikling

Norsk Rottweilerklubb har etablert et studiestipend til medlemmer som ønsker å å ta en utdanning innen hundesporten. Det kan f.eks. være NKK Instruktør 1 eller 2, figurantkurs for mentaltester eller IPO/RIK, testledere for mentaltester, dommerutdanning o.l. Hensikten er å bygge opp en bredere kompetanse i medlemsmassen, og på den måten støtte pkt. 2 og 6 i klubbens formålsparagraf:
Fremme muligheten for aktivitet med hund
Ivareta medlemmenes kynologiske interesser 

Medlemmer av Norsk Rottweilerklubb som oppfyller kravene til de forskjellige utdanningene, kan søke om å få dekket hele eller deler av studieavgiften. Betingelse for å få innvilget studiestøtte er at medlemmene forplikter seg til å bruke utdannelsen på 5 arrangement i regi av Norsk Rottweilerklubb etter endt utdanning innenfor en tidsbestemt periode. Styret vil sette nærmere kriterier for denne støtten.

Søknaden sendes til nrk@rottweiler.no med kopi til de respektive komiteene.Dersom utdanningstøtten blir innvilget skal klubben sende med en anbefaling.

Rull til toppen