Generalforsamling 2020

I henhold til Norsk Rottweilerklubb sine lover innkaller Hovedstyret herved til Generalforsamling 1. mars 2020 klokken 11:00.
Sted: BAS Maskinutleies lokaler, Lindebergveien 16 2016 Frogner

Møtet begynner kl 11.00 presis og vi oppfordrer alle til å være ute i god tid.

Vi ønsker alle vel møtt  , sakspapirer ligger vedlagt

Med vennlig hilsen Norsk Rottweilerklubb

ÅRSMØTE

Årsmøte Norsk Rottweilerklubb
Dato: 1. mars 2020, klokken: 11.00
Sted: BAS Maskinutleies lokaler, Lindebergveien 16
2016 Frogner